Havørreden fredes i Skjern Å-systemet de næste tre år

Liver Å Havørred 3 Det står skidt til for havørrederne i Skjern Å-systemet, så nu fredes de i en 3-årig periode.

Havørredbestanden i Skjern Å-systemet er nu så presset, at Skjern Å Sammenslutningen har besluttet at frede den de næste tre år. Til gengæld er der en glædelig fremgang for stallingen i flere vandløb i systemet.

Da Skjern Å Sammenslutningen afholdt repræsentantskabsmøde først i november, stillede Skjernådalens Lystfiskerforening forslag om en fredning af havørreden i en periode på tre år i de fiskevande, der hører under sammenslutningen, hvilket vil sige langt det meste og væsentligste fiskevand i å-systemet.

Forslaget endte med at blive vedtaget, selv om nogle påpegede, at lystfiskerne ved åen allerede genudsatte omkring 80% af havørredfangsterne. Modsat fremhævede andre, at det var de største fisk, der blev hjemtaget, og at det netop var disse fisk, der var de væsentligste for gydningen.

Udsætninger genoptages
Lystfiskernes fangster er dog langt fra det største og eneste problem for havørredbestanden. Sammenslutningen peger på bifangster i Ringkøbing Fjord, skarv og dårlige forhold i mange gydevandløb som væsentlige årsager, og sammenslutningen vil intensivere indsatsen på disse områder.

Samtidig vil man forsætte med at lave restaureringsprojekter, men i de næste 3-5 år vil man også genoptage udsætningsarbejdet.

– Der er brug for at booste bestanden, så nu opfisker vi moderfisk, så vi kan sætte gang i udsætninger fra næste år, fortæller Søren Larsen fra sammenslutningens bestyrelse.

Fremgang for stallingerne
Mens havørredbestanden er under pres, er der til gengæld fremgang at spore for stallingbestanden. Det blev bekræftet ved årets el-fiskeri efter laks og havørred. Især var der mange stallinger i Holtum Å, men der var også fremgang at spore i Omme Å og Vorgod Å, mens det fortsat ser skidt ud i Skjern Å.

Sammenslutningen peger på reguleringen af skarv som en mulig årsag. Desuden har milde vintre betydet, at færre skarv har søgt føde oppe i vandløbene. Det ser desuden ud til, at der er fremgang på strækninger med meget grødevækst, som muligvis giver fiskene en øget beskyttelse mod prædation.

Læs mere på Skjern Å Sammenslutningens hjemmeside.