Danmarks Sportsfiskerforbund og lokale sportsfiskere presser på for løsning ved Vindinge Å

Kullerup

Fynske sportsfiskere og Danmarks Sportsfiskerforbund har henvendt sig til Miljøudvalget i Nyborg Kommune med det formål at sikre en god løsning ved opstemningen i Vindinge Å.

_0006_DSCF8923.jpg

Kaare Manniche Ebert

Fiskebiolog

Vandpleje Fyn, Nyborg Sportsfiskerforening, Ullerslev Lystfiskerklub og Danmarks Sportsfiskerforbund har i en mail til medlemmerne af Miljø- og Teknikudvalget i Nyborg Kommune opfordret til, at kommunen ser på passageproblemet i Vindinge Å med friske øjne.

Nyborg Kommune har hidtil fokuseret på to projekter, men ingen af dem er ifølge Danmarks Sportsfiskerforbund og de lokale sportsfiskere optimale i forhold til at løse passageproblemerne ved Kullerup Sluse.

I stedet ønsker de, at kommunen finder et allerede beskrevet forslag – en pumpeløsning – frem af skuffen. Det forslag vil løse en lang række udfordringer, som de to andre slet ikke eller kun i mindre grad kan håndtere.

- Ved at pumpe vandet ind i Ladegårdsåen og samtidig nedlægge opstemningen skaber man fri passage, som kommunen rent lovmæssigt er forpligtet til. Samtidig vil løsningen også give en helt fantastisk vandløbsstrækning på mindst 4 km, hvor biodiversiteten vil være i top, og som vil kunne leve op til kravene i Vandrammedirektivet. Desuden giver det mulighed for at styre vandet, som løber til voldgraven og Nyborg, så løsningen vil også kunne sikre mod oversvømmelser ved skybrud, siger Kaare Manniche Ebert, biolog i Danmarks Sportsfiskerforbund.

Læs sportsfiskernes henvendelse til udvalget her.