Millionprojekt i Brede Å er klar til start

DSCF1883 – De nye stryg laves med inspiration fra stryg i Vejle Å og Gudenåen, som er brede og ligger højt i terrænet, forklarer Torben Hansen, der er formand for Vandplejen i Brede Å Lystfiskerforening. Foto: Christian Flinker.

Brede Å Lystfiskerforening og Tønder Kommune er klar til at starte et millionprojekt i Brede Å sammen med en række fonde, DTU Aqua i Silkeborg og Danmarks Sportsfiskerforbund. Alt sammen til gavn for dyr og planter i åen.

INVESTERER I GRUS FREM FOR FISK

Brede Å's Lystfiskerforenings udsætninger af ørred-smolt er stoppet i år, fordi foreningen satser på at forbedre de fysiske forhold i Brede Å og dens tilløb, så bestanden bliver 100 procent selvreproducerende. Laks bliver fortsat sat ud som en del af lakseforvaltningsplanen i Danmark, men der er stor fokus på at skabe nye og bedre gydeforhold for laks i hovedforløbet, så udsætning af laks ikke er nødvendig på længere sigt. De fem nye gydestryg er et skridt på vejen til at nå disse mål.

Til sommer går et projekt i Brede Å i gang. Projektet går ud på at etablere fem stryg i Brede Å og Lobæk. Strygene kommer til at ligne naturlige stryg med lavt vand, hurtig strøm og masser af sten og grus på bunden. De nye stryg vil forbedre forholdene for dyre- og plantelivet i Brede Å, da rigtig mange arter lever på de iltrige, grusede og lavvandede strækninger i vandløbet.

Brede Å Lystfiskerforening har det seneste år arbejdet intenst på at skaffe penge til projektet ved at søge diverse fonde og tilskudsordninger. Det er lykkedes foreningen at få samlet knap to millioner kroner fra 15. Juni Fonden, Markus Jebsen Naturpulje, Dansk Laksefond og Den Jyske Sparekasse samt foreningens egne midler. Projektet støttes desuden af DTU Aqua i Silkeborg, Danmarks Sportsfiskerforbund og Tønder Kommune, som står for at gennemføre projektet.

– Det er med kæmpe glæde at vi nu endelig kan løfte sløret for, hvad vi har arbejdet med de seneste to år. Det bliver det vildeste og fedeste projekt, vi endnu har lavet i Brede Å, og det er et stort skridt på vej mod at få større fiskebestande og mere natur i Brede Å, siger Torben Hansen, der er formand for Vandplejen i Brede Å Lystfiskerforening, og fortsætter:

– Siden genslyngningsprojekterne tilbage i 90’erne og 00’erne er der ikke lavet projekter af denne størrelsesorden for naturen i Brede Å. Så det er lidt vildt, at vores lille forening har kunnet samle så meget støtte ind til et så visionært projekt som dette. Projektet var dog ikke lykkedes uden et fantastisk samarbejde mellem alle projektets parter, herunder især Tønder Kommune, som vi har et rigtig godt samarbejde med. Vi ser frem til, at anlægsarbejdet kan begynde i sommeren 2021​

Også borgmester i Tønder Kommune, Henrik Frandsen, er begejstret for projektet.

– Vores store vandløb er særdeles attraktive i sportsfiskersammenhæng og rummer mulighed for unikke oplevelser, som vi gerne vil have flere får del i. Vi håber at projektet her kan give en større bestand af fisk i Brede Å og dermed give endnu flere muligheden for at få en god oplevelse med fiskestangen i Tønder Kommune, siger Henrik Frandsen.​

DSCF2006
Brede Å er en overset perle for lystfiskere med hang til havørreder og laks, og snart gennemgår det sydvestjyske vandløb en stor forvandling, som skal gøre laksefiskeriet endnu bedre. Foto: Christian Flinker.

Gydeområde for fisk
Ud over at strygene vil være perfekte levesteder for mange sjældne smådyr – som slørvinger, døgnfluer og vårfluer – så kommer de til at fungere som optimale gydeområder for særligt beskyttede arter som flod- og havlampret samt snæbel. Men også arter som laks og ørred vil få stor gavn af de nye stryg. Og det vil helt sikkert kunne mærkes om nogle år i form af bedre fangstmuligheder for sportsfiskerne.

– Med dette projekt får Brede Å et kæmpe løft. Det vil helt sikkert bidrage til at gøre vandløbets og ådalens dyreliv mere spændende og varieret. Men det vil især være til gavn for en fiskeart som den unikke snæbel, ligesom bestanden af laks og havørred også vil få et boost. Projektet vil derfor også bidrage med en masse gode oplevelser for mange lystfiskere, der drømmer om at sætte krogen i en ægte vildlaks eller en blank havørred, siger fiskebiolog fra Danmarks Sportsfiskerforbund, Kaare Manniche Ebert, der har hjulpet foreningen med fondsansøgninger og faglig sparring.

Rekreativ og formidlingsmæssig værdi
Ud over at genskabe gode forhold for fisk, smådyr og planter er formålet også at skabe bedre grundlag og rum for formidling af livet i vandløbene. Dette element – formidling af dyre- og plantelivet samt dynamikken i ådalen – indgår derfor også som et vigtigt element i projektet på lige fod med større biodiversitet. På de lavvandede stryg udlægges der store sten, så man kan komme tørskoet ud i midt i åen. Strygene kommer derfor til at være et ”våd-laboratorie”, hvor børn og voksne kan få fingrene våde i forsøget på at fange en masse spændende vandløbsdyr.

– De fem nye stryg vil utvivlsomt få stor rekreativ værdi for de lokale, fordi de ligger let tilgængeligt i ådalen, hvor stisystemer passerer tæt forbi. Strygene vil derfor også kunne danne basis for øget liv og aktivitet ved åen for lystfiskere, skoler og naturinteresserede, slutter Torben Hansen.