Hæv kvoten til 5 torsk per dag året rundt i Østersøen

Torsk1

Danmarks Sportsfiskerforbund foreslår at hæve den daglige fangstbegrænsning i Østersøen til 5 torsk i alle årets måneder i 2021. Derudover bør der indføres en særlig forvaltning for Øresunds-torsken samt ske en udfasning af erhvervsfiskeriet efter laks i Østersøen.

_0006_DSCF8923.jpg

Kaare Manniche Ebert

Fiskebiolog

Nok engang skal torskekvoterne for Østersøen fastsættes, denne gang for 2021. I et høringssvar til EU foreslår Danmarks Sportsfiskerforbund, at man hæver kvoten for lystfiskere, så man dagligt må hjemtage 5 torsk i alle årets måneder. I dag er reglerne 2 torsk per dag i februar og marts, og 5 torsk i årets resterende måneder.

- Vi anerkender, at vi lystfiskere skal være med til at passe på den sårbare bestand af torsk i Østersøen, selvom det ikke er lystfiskerne, der er ansvarlige for den kritiske tilstand den er i nu. En daglig fangstbegrænsning er et fint værktøj til det, men reglerne har været for strenge i 2020, siger Kaare Manniche Ebert, biolog i Danmarks Sportsfiskerforbund.

Blandt andet turbådsfiskeriet på Øresund, der for mange i den tætbefolkede Øresundsregion er den eneste mulighed for at komme ud på havet og fiske, har været hårdt ramt af fangstbegrænsningerne.

- Turbådene varetager en vigtig opgave set ud fra et rekreativt perspektiv. De tilbyder en hel unik mulighed for rigtig mange mennesker for at komme ud på havet. Fortsætter de meget stramme fangstbegrænsninger vil vi sikkert se flere turbåde dreje nøglen om, siger Kaare Manniche Ebert.

VÆRDIEN AF ØRESUNDSFISKERIET

 

Lystfiskeriets samlede værdi i Øresund: 365-410 mio. kr./år.

 

Turbådsfiskeriets samlede værdi i Øresund: 80 mio. kr./år.

 

Kilde: Øresundsvandsamarbejdets rapport Fiskeriet i Øresund 2017.

 

Læs rapporten her

Øresund bør have særlige regler
Østersøen er forvaltningsmæssigt delt ind i tre områder, såkaldte ICES-områder. Alligevel regulerer man fra EU’s side alle tre områder ens med hensyn til lystfiskernes daglige fangstbegrænsning, og det er problematisk.

- Det er ingen hemmelighed, men tværtimod veldokumenteret, at torskebestanden i Øresund, ICES-område 23, har det bedre end i den øvrige del af Østersøen. Derfor bør man naturligvis regulere fiskeriet anderledes her, siger Kaare Manniche Ebert.

Udfas det kommercielle laksefiskeri
Det er ikke kun torskefiskeriet, der er på dagsordenen i den kommende EU-forordning for fiskeriet i Østersøen. Det kommercielle fiskeri efter laks er også oppe til revision.

- Der foregår i dag stadig et erhvervsmæssigt fiskeri efter laks i Østersøen. Blandt andet også på de marine ædepladser, hvor der samler sig laks fra alle elve, der løber ud i Østersøen – også elve med meget sårbare og nogle steder truede bestande. Det er ganske enkelt uholdbart, siger Kaare Manniche Ebert.

- Laksefiskeriet har sandsynligvis en meget lille økonomisk betydning, så vi anbefaler, at man indfører en generel fredning af laksen i Østersøen, og i stedet sikrer et bæredygtigt og både økonomisk og rekreativt værdifuldt lystfiskeri efter laks i Østersøregionen. Det kan blandt andet sikres og reguleres med daglige fangstbegrænsninger for lystfiskere, siger Kaare Manniche Ebert.

Den nye EU-forordning og dermed de nye regler for Østersø-fiskeriet vil blive endeligt besluttet på ministerrådsmødet den 19./20. oktober 2020.