Økonomisk hjælp til grønne foreninger kan være på vej

Lystfiskeri Corona Sammen med Friluftsrådet arbejder Danmarks Sportsfiskerforbund på, at blandt andet sportsfiskerforeninger kan få økonomisk støtte i forbindelse med aflyste arrangementer og tabte indtægter, ligesom det allerede er tilfældet for idræts- og spejderklubber. Foto: Andreas Findling-Rottem.

Flere af friluftslivets foreninger og deres lokale aktiviteter er i klemme under corona/COVID-19 på grund af aflysninger og tabte indtægter. Friluftsrådet har derfor opfordret Regeringen til at hjælpe de lokale friluftsforeninger på linje med idrætsorganisationer og spejdere, der kan søge kompensation fra en pulje under Kulturministeriet.

Lars Rasmussen

Lars Rasmussen

Direktør

De lokale friluftsforeninger kan blive hårdt ramt af selv mindre tab som følge af corona/COVID-19 med aflyste arrangementer og manglende indtægter. For at de også kan drive deres aktiviteter videre på den anden side af krisen er der brug for en hjælpepakke til friluftsforeningerne, lyder det fra Friluftsrådet.

Allerede den 7. april besluttede Regeringen og aftalepartierne at yde et ekstraordinært tilskud til lokale idræts- og spejderforeninger for at afhjælpe de økonomiske konsekvenser, som foreninger oplever på grund af aflyste arrangementer og manglende indtægter mv. som følge af COVID-19. Friluftsrådet har på vegne af de organisationer, der ikke er omfattet af denne ordning, kontaktet Miljøministeriet, der har været lydhøre overfor problemet, skriver Friluftsrådet på friluftsraadet.dk.

– På samme måde som hos idrætsforeninger og spejderforeninger er der i denne svære tid brug for hjælp til andre lokale foreninger, der tilbyder friluftsaktiviteter. De bidrager i høj grad til lokal sammenhængskraft, de har aktiviteter for børn og unge og så varetager de også vigtige opgaver på natur- og miljøområdet. Vi har opfordret miljøminister Lea Wermelin til at hjælpe disse foreninger, og vi har grund til at have positive forventninger, siger Niels-Christian Levin Hansen, formand i Friluftsrådet.

Medlemstab og aflyste arrangementer
Netop Danmarks Sportsfiskerforbund er en af de organisationer, hvis lokale foreninger kommer i klemme. Dels er der en stribe aflyste arrangementer og dels forlanger udenlandske lystfiskere nu i stort omfang deres klubkontingenter til danske sporstfiskerklubber tilbagebetalt.

– Udenlandske lystfiskere har en forventning om at få tilbagebetalt kontingent, fordi de ikke kan komme hertil, mens de har lov at fange fisk, de kan tage med hjem, og alene det er et potentielt tab på samlet set 375.000 kroner. Det er noget, der har stor betydning for klubberne, der kan miste medlemmer og også må aflyse arrangementer, de har brugt resurser på at planlægge, siger Lars Rasmussen, direktør i Danmarks Sportsfiskerforbund.

Også foreningerne Danmarks Jægerforbund og Dansk Vandrelaug oplever problemer på lokalt niveau og Dansk Ornitologisk Forening melder fx at Skagen Fuglestation står til et tab på ca. 135.000 kroner.

Forsvarlig genåbning af udendørs aktiviteter
Samtidig vil Friluftsrådet og medlemsorganisationerne også gerne drøfte mulighederne for at genoptage aktiviteterne udendørs, og bidrage til at udvikle friluftsaktiviteter på en forsvarlig måde, der kan leve op til sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

– Friluftslivet giver i den grad mening for folk i denne tid, og hvis foreningerne kan veksle den øgede interesse i vandreture, cykelture og naturoplevelser til nye medlemmer, og fastholde folk i de gode, sunde vaner, kan det ligefrem komme til at medføre et løft i befolkningens sundhed, det lokale foreningsliv og generel interesse for naturen, forklarer Niels-Christian Levin Hansen.