Efter næsten 1000 år blev vandet ført tilbage til Døde Å

Klosterkær1 Den 16. april lukkede gravemaskinerne op, så vandet igen kunne løbe gennem Døde Å. Foto: Stine Wraae Bach. Horsens Kommune.

Det var kulminationen på fire års arbejde, da Gudenåen blev ført tilbage til sit oprindelige leje ved Klosterkær lige opstrøms Mossø. For næsten 1000 år siden ledte munke vandet gennem en kanal til Klostermølle, og det tidligere åløb fik det sigende navn Døde Å. Nu er den døde å vakt til live igen, og de lokale sportsfiskere glæder sig.

Gennem de sidste fire år har Horsens Kommune arbejdet med et større naturgenopretningsprojekt ved Klosterkær, der er området omkring Gudenåen lige opstrøms Mossø.

En vigtig del af projektet har været at få ført vandet tilbage til Døde Å, som er den oprindelige åstrækning. Her løb vandet, indtil munke for næste 1000 år siden anlagde en ny kanal og førte vandet ud til Klostermølle, hvor de udnyttede vandkraften.

Fisketrappe løste ikke passageproblemet
Møllen satte naturligvis en effektiv stopper for vandrefiskenes muligheder for at søge fra Mossø op i Gudenåen, og den fisketrappe, der langt senere blev etableret, har ikke virket effektivt, og kun få fisk har fundet vej op.

Fisketrappen ved møllen fjernes ikke, men den bliver fyldt op med sand, og der vil stadig blive ledt en mindre mængde vand gennem kanalen og møllen.

Liv og strøm tilbage i Døde Å
Den store vandmængde bliver nu ledt gennem det gamle åløb, som ellers har båret det sigende navn Døde Å. Torsdag den 16. april kunne gravemaskinerne fjerne den sidste jordvold, og vandet strømmede ned gennem det gamle leje. I området er der desuden genetableret flere forgreninger fra det oprindelige delta, og det er tanken, at åen selv skal have lov til at forme sit forløb det sidste stykke vej ud til Mossø.

Klosterkær3 Foreningen og kommunen er klar med gydegrus til den nye åstrækning. Foto: Stine Wraae Bach. Horsens Kommune.

Glæde hos lokale sportsfiskere
Hos de lokale sportsfiskere i Horsens og Omegns Sportsfiskerforening (HOS) er der stor glæde over de nye muligheder, som fjernelsen af spærringen giver, for nu kan ørrederne nemlig søge op fra Mossø og finde gydemuligheder i Gudenåen, og for at hjælpe gydningen på vej har foreningen allerede nu sammen med kommunen rejst midler til udlæggelse af nyt gydegrus.

– Vi har skaffet 25.000 kr. fra fisketegnsmidlerne, og Horsens Kommune har lagt 36.000 kr. oven i, så der kan blive udlagt gydegrus på den øverste del af den nye åstrækning, fortæller Hans Nielsen, der er formand for Horsens og Omegns Sportsfiskerforening.

– Nu ser vi så frem til, at spærringen ved Vestbirk Kraftværk også falder, så der bliver frit løb hele vejen opstrøms fra Mossø, slutter Hans Nielsen.