Opgangen af Varde Å-laks er faldet

Varde Å. Arkivfoto. Foto: Christian Flinker.

DTU Aquas seneste undersøgelse af laksebestanden i Varde Å-systemet viser et fald i laksebestanden, og at størstedelen af opgangen ikke stammer fra den vilde laksebestand.

I 2019 gik 2.934 voksne laks op i å-systemet for at gyde. Det er et fald i laksebestanden i forhold til sidste undersøgelse i 2016, hvor opgangen var 3.389 laks, skriver DTU Aqua på fiskepleje.dk.

Samtidig viser DTU Aquas undersøgelse, at størstedelen af de laks, der vandrer op i Varde Å, ikke kommer fra den vilde laksebestand, men stammer fra udsætning af ½-års og 1-års laks. Sådan var det også ved en tilsvarende undersøgelse i 2016.

Målet er, at bestanden skal kunne klare sig uden udsætninger. Der er derfor et stort behov for, at der sker markante vandløbsforbedringer i Varde Å-systemet, som kan genskabe en større naturlig produktion af laks. Det forudsætter, at laksene får fri passage til egnede gyde- og opvækstområder i hele å-systemet.

Genskabelse af faunapassage ved opstemninger og genetablering af egnede gyde-og opvækstområder er forudsætningen for, at laksebestanden kan blive selvreproducerende. Læs mere om hele undersøgelsen på www.fiskepleje.dk