Lille stigning i opgangen af Skjern Å-laks

PB060029 Omkring halvdelen af de laks, der vandrer ind for at gyde i Skjern Å-systemet, stammer fra udsætninger. Foto: Kim Iversen, DCV.

DTU Aquas seneste undersøgelse af laksebestanden i Skjern Å-systemet viser en lille stigning i laksebestanden, men halvdelen af opgangen stammer fortsat fra udsætninger.

Opgangen af laks i Skjern Å-systemet i 2019 var 5.897. Dette er en lille stigning i forhold til undersøgelsen i 2017, hvor opgangen var 5.521 laks, skriver DTU Aqua på fiskepleje.dk.

Der er igennem de seneste årtier årligt udsat mere end hundredetusind ½- og 1-års laks i Skjern Å-systemet, og undersøgelse viser, at det stadig er omkring halvdelen af opgangen i Skjern Å, som stammer fra udsætninger.

Hvis laksebestanden i Skjern Å-systemet skal klare sig uden udsætninger, vurderer DTU Aqua, at der er et særdeles stort behov for at genskabe faunapassage ved spærringer, så laksen får adgang til flere egnede gyde- og opvækstområder. Ligeledes bør genskabelse af langt flere nye, egnede gyde- og opvækstområder i å-systemet have høj prioritet.

Læs om mere om hele undersøgelsen her.