Hjørring Kommune svigter i alvorlig forureningssag ved Uggerby Å

Fourening Liver Å01 Forureningssagen fra Uggerby Å er den anden på blot ét år i Hjørring Kommune. I marts 2019 blev Liver Å ramt af en tilsvarende forurening. Foto: Sten Christiansen.

I december 2019 blev 30-40 km af Uggerby Å i Hjørring Kommune ramt af en alvorlig forurening. Forureningen viste sig at stamme fra et lokalt biogasindlæg. Det er den anden alvorlige forureningssag fra et biogasanlæg ved et af kommunens vandløb indenfor et år. ”Kommunen svigter sit ansvar som miljømyndighed”, mener Danmarks Sportsfiskerforbund.

_0007_DSCF8901.jpg

Lars Brinch Thygesen

Natur- og miljøkonsulent

Lørdag 21. december 2019 kunne miljøvagten ved Hjørring Kommune konstatere en forurening af Uggerby Å med tydelige spor af såkaldte lammehaler i åen, der er lange tråde af bakterier, svampe og encellede dyr, som samtidig tyder på, at forureningen har stået på over længere tid.

Forureningen viste sig efter nærmere eftersyn fra formanden for Sportsfiskerforeningen for Hjørring og Omegn, Karsten Jakobsen, at omfatte 30-40 km af åen.

– Da vi fik besked om forureningen af åen, tog jeg selv ned for at vurdere omfanget. Her viste det sig, at der var tydelige tegn på forurening på strækningen fra Sindal til Ågards Bro – en strækning på 30-40 km., fortæller Karsten Jakobsen.

Karsten Jakobsen forsøgte efterfølgende at få oplyst, hvor forureningen stammede fra, men det ville kommunen i første omgang ikke oplyse.

Aktindsigt i sagen afvist af kommunen
Danmarks Sportsfiskerforbund valgte derfor efterfølgende at søge aktindsigt i forureningssagen, for at få et klart overblik over omfanget, men Hjørring Kommune afviste ansøgningen.

– Vi er noget forundret over, at kommunen er så lukkede omkring denne sag. Der er tale om en alvorlig forurening af op mod 40 km af Uggerby Å. Forureningen har for det første store konsekvenser for åens liv af smådyr, planter og fisk og samtidig er det en trussel mod sportsfiskerforeningens eksistensgrundlag, forklarer Lars Brinch Thygesen, natur- og miljøkonsulent i Danmarks Sportsfiskerforbund.

– Vi får i første omgang ikke svar på hvor forureningen stammer fra, og vi mangler stadig svar på, hvor stort omfanget er og om kommunen har iværksat de nødvendige biologiske undersøgelser af konsekvenserne af forureningen. Det er simpelthen uhørt. Særligt med tanke på, at Hjørring Kommune bryster sig af at være en grøn kommune. Kommunen svigter sit ansvar som miljømyndighed, siger Lars Brinch Thygesen.

Danmarks Sportsfiskerforbund har siden per telefon d. 22. januar fået bekræftet, at forureningen stammer fra Sindal Biogasanlæg.

Anden alvorlige forureningssag på ét år
Forureningen i Uggerby Å er dog ikke den eneste triste sag for ét af kommunens vandløb. I marts 2019 kunne en anden lokal sportsfiskerforening, Lystfiskeriforeningen for Liver Å, ligeledes opleve, at deres lokale å og fiskevand blev ramt af selvsamme type forurening fra et biogasanlæg. Også dengang var Hjørring Kommune tilbageholdende med oplysninger om sagen og gav sine miljømedarbejdere mundkurv på.

– Vores medlemsforeninger må simpelthen bare se til, at den ene forurening efter den anden tager livet af alt levende i åerne, uden at kommunen griber ind. Vi undrer os noget over, om kommunen mener, at det en ordentlig behandling af de lokale lystfiskere og ildsjæle, der år efter år lægger tusindvis af frivillige timer i at restaurere og forbedre kommunens vandløb, siger Lars Brinch Thygesen.

Øget produktion ved biogasanlæggene og fejlslåede tilsynskampagner
De to forureningssager ved henholdsvis Liver Å og senest ved Uggerby Å kommer i kølvandet på, at Hjørring Kommune i 2018 gennemførte en tilsynskampagne af kommunens biogasanlæg med henblik på at ”undgå fremtidig forurening af søer, jord og vandløb i nærområdet”.

– Vi må konstatere, at denne kampagne ikke er lykkedes særlig godt, siger Lars Brinch Thygesen.

Samtidig har Hjørring Kommune i december 2019 givet Sindal Biogasanlæg tilladelse til en fordobling af biomassen fra 100.000 tons til 200.000 tons biomasse.

– Den politiske tilladelse er givet samtidig med forureningen af Uggerby Å. At kommunen giver en sådan tilladelse, uden i forvejen at have et velfungerende tilsyn med biogasanlæggene, virker ganske enkelt utroligt. Vi forventer nu, at kommunen får rettet op på de gentagne problemer med biogasanlæggene, så vi i fremtiden bliver fri for disse for naturen katastrofale sager, siger Lars Brinch Thygesen.

Danmarks Sportsfiskerforbund deltager fredag d. 7. februar i et dialogmøde med Hjørring Kommune.