Stort tilskud skal skabe mere liv i Uggerby Å

Gydesteder Uggerby Å Medlemmerne af Tirsdagsklubben i Sportsfiskerforeningen for Hjørring og Omegn holder gydestederne ved lige i Uggerby Å-systemet.

En bevilling på hele 120.000 kr. fra Velux Fonden til Sportsfiskerforeningen for Hjørring og Omegns seniorer skal være med til at sikre mere liv i Uggerby Å. Bevillingen går til indkøb af materiel, der skal bruges til at vedligeholde gydestederne i Uggerby Å-systemet for på sigt at gøre ørredbestanden selvreproducerende.

Præsentation af udstyret

Der vil være mulighed for at se det nye materiel og møde de aktive seniorer, når Sportsfiskerforeningen for Hjørring og Omegn og Tirsdagsklubben præsenterer deres nye grej tirsdag den 24. september kl. 10.00 i foreningens klubhus på Kochsvej 14 i Hjørring.

Samarbejdspartnere, myndigheder, presse og andre interesserede er velkomne.

En stor del af de mere modne medlemmer af Sportsfiskerforeningen for Hjørring og Omegn mødes hver tirsdag i Tirsdagsklubben. De har gennem det seneste års tid gjort en kæmpe indsats med at vedligeholde gydestederne i Uggerby Å. Men arbejdet har været besværliggjort og dyrt for foreningen, da udstyret skulle lejes og fragtes ud til vandløbene i medlemmernes egne trailere.

– Vi har brugt meget tid på logistik, og det har været temmelig bøvlet, fortæller Jørgen Jakobsen, der er tovholder på projektet.

– Derfor fik vi den idé at opbygge trailere med alt det nødvendige udstyr på. Men det er en investering, foreningen slet ikke vil være i stand til at løfte økonomisk, og derfor sendte vi en ansøgning til Velux Fonden. En ansøgning, der til vores store glæde er blevet imødekommet.

Udstyr på hjul
Jørgen Jakobsen og de øvrige seniorer har nu fået indkøbt og opbygget tre trailere med alt det fornødne udstyr til at vedligeholde gydesteder. Ud over store kompressorer og pumper, der bruges til at fjerne sand fra gydestederne, så er trailerne læsset med det fornødne håndværktøj og afspærringsmateriel, så det i fremtiden bliver langt nemmere og mere effektivt at sørge for, at ørrederne kan gyde i Uggerby Å-systemet.

IMG 3214

Velux Fonden

Velux Fonden er en almennyttig fond, der støtter videnskabelige, kulturelle, sociale og miljømæssige formål samt projekter vedr. aktive ældre, aldrings- og øjenforskning – med det fælles formål at fremme det danske demokratiske samfund på et oplyst, inkluderende og bæredygtigt grundlag.

I 2018 uddelte Velux Fonden 263 millioner kr. Fonden er stiftet i 1981 af civilingeniør Villum Kann Rasmussen – grundlægger af bl.a. VELUX A/S og andre firmaer i VKR Gruppen, der har til formål at bringe dagslys, frisk luft og et bedre miljø ind i menneskers hverdag.

Sand er en trussel
Vi lever i et kulturpåvirket landskab. En stor del af vores små vandløb er gennem de seneste 50-60 år i afvandingens interesser blevet udrettet og uddybet. Dette bevirker en unaturligt stor sedimenttransport i vandløbene af sand og ler. Dette materiale aflejrer sig primært i de vandfyldte hulrum i grus- og stenaflejringer med den virkning, at specielt ørred- og lakseæg ikke kan udklækkes.

Der forestår derfor et stort og vanskeligt stykke vedligeholdelsesarbejde af lystfiskere og andre naturelskere, der hvert år renser gydestederne for aflejret materiale. Et arbejde, som vandløbsmyndighederne ikke har afsat ressourcer til.

For den enkelte senior/pensionist giver vedligeholdelsen af gydestederne en række plusser på kontoen: Det er ”fast arbejde” hvert år, det giver god og sund motion, som de fleste oppe i alderen fysisk er i stand til at medvirke til, og det giver lejlighed til at mødes. Både i foreningen og med de eksterne parter kommune og lodsejere.

Ikke mindst betyder Tirsdagsklubbens arbejde og de velfungerede gydesteder flere vilde fisk i Uggerby Å-systemet. Arbejdet medfører tilmed en forøget biodiversitet med flere forskellige vandplanter og flere insektarter. Og dermed flere fugle og pattedyr knyttet til vandløbet. Det giver desuden bedre jagtmuligheder for bredejeren, og det forøger mulighederne for, at mennesker mødes om aktiviteter i fri luft og natur.