Kæmpe ørredsucces på nyt gydestryg i Karup Å

IMG 0333 Elfiskeriet kunne afsløre, at der nu var kæmpe ørredsucces på det nye gydestryg i Karup Å. Foto: Kim Iversen.

Det er svært at få armene ned, hvis man er lystfisker ved Karup Å i disse dage. En ny undersøgelse af et nyetableret gydestryg ved Sdr. Resen i viser, at antallet af ørredyngel er steget markant, siden de fysiske forhold for ørrederne er blevet forbedret.

IMG 0314 På gydestryget i Karup Å var der 2.756 ørredyngel pr. 100 meter vandløb, hvilket er over 10 gange så mange, som hvad der kræves for at opnå høj økologisk tilstand. Foto: Kim Iversen.

Karup Å er kendt for sit gode fiskeri efter havørreder, og tilbage i september 2018 kunne de mange besøgende lystfiskere glæde sig over, at et nyt gydestryg i hovedløbet af Karup Å ved ”Det Røde Sommerhus” nær Sdr. Resen blev etableret til gavn for fisk og fauna.

Umiddelbart inden gydestryget blev etableret, udførte Danmarks Center for Vildlaks med hjælp fra bl.a. sportsfiskerne, en undersøgelse af fiskebestanden på projektlokaliteten for Viborg Kommune og Herning Kommune. Resultatet var som forventet ikke prangende, og der var langt fra målopfyldelse for fiskebestanden i henhold til målsætningen om god økologisk tilstand i vandområdeplanerne. Der blev fanget 3 ørreder på 45 meter vandløb, hvilket svarer til dårlig økologisk tilstand.

Resultatet blev et helt anden ved en fiskeundersøgelse udført året efter i august 2019. Her blev der registreret en meget stor bestand af ørredyngel, og det blev beregnet, at der nu var en bestand på i alt 634 stk. ørredyngel på en 23 meter lang strækning af Karup Å, hvilket svarer til knap 28 ørredyngel pr. meter vandløb. Høj økologisk tilstand for fiskebestanden opnås ved 250 stk. ørredyngel pr. 100 meter vandløb. På gydestryget i Karup Å var der 2.756 ørredyngel pr. 100 meter vandløb, hvilket er over 10 gange så mange, som hvad der kræves for at leve op til den højeste målsætning for fiskebestande, høj økologisk tilstand. Af andre fiskearter blev der fanget bæklampretter, strømskaller, trepiggede hundestejler og ål.

DSC06083
Vandløbsbredden på projektstrækningen er blevet udvidet fra 7 meter til 18 meter, og der er udlagt gydegrus og sten på bunden. Foto: KIm Iversen.

Projektet kort og godt
Gydestryget blev etableret på en strækning, som inden projektet var fysisk forarmet med massiv vækst af høj sødgræs langs begge brinker, sandbund og udpræget mangel på variation og lavvandede opvækstområder for ørredyngel. Vandløbsbredden blev udvidet fra cirka 7 meter til cirka 18 meter på projektstrækingen, og der blev udlagt gydegrus og sten på bunden. Herved blev der skabt et godt, naturligt fald og varierede strømhastigheder hen over gydebanken. Desuden blev der etableret en stensikret strømrende i den ene side af stryget, som sikrer en god vandafstrømning ved store vandføringer og muliggøre sejlads.

Stor lokal opbakning
Projektet blev muliggjort gennem et samarbejde mellem lystfiskere fra Karup Å, lodsejere samt Viborg Kommune og Herning Kommune. Og den lokal opbakning har haft stor betydning for projektets succes.

– Projektet viser endnu engang, at med stor lokal opbakning kan vi lave succes-projekter som dette i Karup Å. Både lodsejere og sportsfiskere har bakket op omkring projektet fra start, og de frivillige lystfiskere satte efter etableringen prikken over i’et ved manuelt at udplante ”gode” vandplanter som vandranunkel og vandstjerne på gydebanken samt ved at udlægge skjulsten til fisk og smådyr, fortæller projektleder og biolog i Herning Kommune, Charlotte Højbjerre, og fortsætter:

— Det er på samme tid et bevis på, at man kan genskabe de brede og lavvandede gyde- og opvækstområder for havørreder i de store vandløb, hvor faldforholdene er egnede til det. Det bliver spændende at følge udviklingen af gydestryget og ikke mindste ørredbestanden hen over de næste par år, slutter hun.

Projektet er finansieret af det tværkommunale egnsudviklingsprojekt Riverfisher.

Se de flotte optagelser fra projektet nedenfor.