Mange initiativer i Havelse Å Vandplejegruppe

DSC_0011.JPG Nogle af åens lodsejere kiggede med, da der blev lavet yngelundersøgelse i 2018.

I Havelse Å Vandplejegruppe er planerne for det kommende års indsatser nu på plads. De omfatter både restaureringsprojekter, udsætninger, elektrofiskeri og skoleprojekter, så gruppen deler gerne opgaverne med alle, der vil give en hånd med.

Havelse Å Vandplejegruppe har nu lagt slagplanen for det kommende års arbejde, og den er ganske omfattende og rummer flere nye initiativer.

– I styregruppen laver vi det overordnede arbejde, men ellers trækker vi på hjælp fra mange frivillige, fortæller Kaj Larsen fra vandplejegruppen og fortsætter:

– Vi håber, at rigtig mange har lyst til at give en hånd med, da vandplejearbejdet jo er med til at give et bedre fiskeri for os alle ude på kysten. Vi har både brug for folk til de praktiske opgaver, men også gerne nogle, der har lyst til at arbejde med planlægning af kommende projekter.

Havelse Å Vandplejegruppe

 

Havelse Å Vandplejegruppe blev dannet i 2001 som en underafdeling af Ølsted og Frederiksværk Sportsfiskerforening, og som navnet siger, har den især haft fokus på Havelse Å-systemet i Nordsjælland, men indsatsen kom også hurtigt til at omfatte Græse Å og Sillebro Å. Senest har gruppen også taget sig kærligt af flere af de små vandløb ved Esrum Sø.

 

Gruppen har også taget sig af ørredudsætningerne i vandløbene, der løber til østsiden af Roskilde Fjord. Denne opgave overtog foreningen fra US76 i 2002.

 

Gruppen ledes af en styregruppe, der vælges på foreningens generalforsamling, men den trækker ved det praktiske arbejde på alle, der har lyst til at deltage.

 

Har man lyst til at deltage i arbejdet i et eller andet omfang, kan man kontakte vandplejegruppen via dens Facebookside eller ved at sende en mail til Kaj Larsen

Restaureringsprojekter i 2019
Vandplejegruppen arbejder tæt sammen med Hillerød, Allerød og Frederikssund kommuner og har næsten altid fået gennemført de projekter, de har foreslået til kommunerne.
I 2019 vil gruppen satse på to projekter ved Gørløse å. Det ene handler om etablering af nye gydebanker øverst i åen, og det andet drejer sig om etablering af et vådområde til klimasikring af området. Desuden planlægges et projekt med udlægning af gydegrus i Græse Å. Her regner gruppen med at samarbejde med Grusbanden.

Ørredudsætninger i april og oktober
Vandplejegruppen hjælper til, når der skal udsættes smolt i mundingerne. Det vil i år ske i uge 15. Senere på året i uge 40-41 skal der udsættes ½ års-fisk. De skal spredes godt på udsætningsstrækningerne, så der er brug for mange hænder for at få et optimalt resultat.

havelse3.jpg Dobbeltfangst ved sidste års elfiskeri efter moderfisk.

Opfiskning af moderfisk
I 2018 opfiskede vandpleje-gruppen for første gang moderfisk i Havelse Å. Det gik fint og gav en masse erfaring, der kan trækkes på i år.

Som noget nyt skal gruppen have fremstillet et stort hyttefad, hvor ørrederne skal opbevares, til de er klar til strygning. Hyttefadet skal placeres i et bassin øverst i åsystemet ved Solrødgård, og her vil stygningen finde sted sidst på året.
Gruppen har fundet en sponsor til materialerne til hyttefadet, så mangler de bare at finde en tømrer, der vil hjælpe med opgaven.

Rensning af gydebanker
Sedimenter i vandløbene sætter sig mellem stenene i gydebankerne, og hvis ikke ørrederne benytter gydebanken, vil den efterhånden kitte helt til. Vandplejegruppen har derfor afsat tre lørdage i efteråret, hvor der skal renses gydebanker. Det sker ved at spule med vand mellem stenene, så sedimentet frigives.

Gydebanketælling og fiskeundersøgelser
Vandplejegruppen har helt fra starten fulgt udviklingen i åen gennem systematisk tælling af gydegravningerne. Desuden har man i flere omgange og ofte for egen regning fået lavet undersøgelser ved elektrofiskeri for at få viden om antallet af yngel og smolt i åen.
I vintermånederne lige efter gydningen skal der derfor igen tælles gydebanker, mens der er planer om at lave fiskeundersøgelser i forbindelse med projekt ”En dag ved åen”.

DSC_0110.JPG Den årlige registrering af gydegravninger er en vigtig del af vandplejegruppens arbejde.

En dag ved åen
Vandplejegruppen vil gerne fortælle om sit arbejde og håber også ad den vej at få flere til at deltage i arbejdet. Gruppen har derfor planlagt ”En dag ved åen”, som efter planen finder sted den 21. september.

– Vi laver nogle stande nede ved åen, hvor vi viser og fortæller om vores arbejde, og vi regner også med, at vi kan lave både fiskeundersøgelse og faunaundersøgelse på dagen, fortæller Kaj Larsen.

– Hvis man har lyst til at deltage i vores arbejde, må man meget gerne kontakte os. Så bliver man skrevet på en liste og får løbende invitationer, når de forskellige projekter skal gennemføres. Det er 100 % frivilligt, og alle bidrag – store som små – er velkomne, fastslår han.

Skoleklasser ved åen
Vandplejegruppen har tidligere sendt invitationer ud til lokale skoler med tilbud om at lave udeskole nede ved åen. Der var ikke bid i første omgang, men gruppen gør nu forsøget igen. Tilbuddet retter sig mod skolernes mellemtrin, som kan få en spændende og lærerig dag med åens biologi som emne.

Samarbejde med andre foreninger
Til efteråret vil vandplejegruppen forsøge at lave et fællesarrangement for de foreninger, der arbejder med vand- og fiskeplejearbejde i det nordsjællandske område. Hensigten er dels at få inspiration fra en kompetent oplægsholder og dels lave erfaringsudveksling og videndeling, så alle kan få ny inspiration med hjem.