Mange års indsats giver bonus i Kollerød Å

DSC_0099.JPG Kaj Larsen giver instrukser i, hvordan man registrerer gydebankerne til de øvrige deltagere ved søndagens gydebanketælling ved Kollerød Å.

Sportsfiskeren.dk var med, da frivillige fra Havelse Å Vandplejegruppe kiggede efter gydebanker i Kollerød Å i Nordsjælland. Dem var der heldigvis mange af, og med nye initiativer på Lillerød Renseanlæg er der nu udsigt til, at åens store potentiale endelig bliver indfriet.

Det er søndag formiddag, og klokken er 10, da vi samles ved Hanebjerg Skyttecenter i Nordsjælland. Vi skal ud at gå langs Kollerød Å for at registrere gydebanker under kyndig ledelse af Kaj Larsen fra Havelse Å Vandplejegruppe. Vi er seks mand, der har valgt at følge Kajs opfordring til at deltage. Nogle er garvede vandplejefolk, mens andre er helt nye og først og fremmest er med for at lære.

Vi ender med at dele os i to hold, så Stig og Lars tager længere opstrøms for at tælle på egen hånd på en strækning mellem to landevejsbroer. Resten slår følge med Kaj og skal tage strækningen nedstrøms til sammenløbet med Havelse Å.

Men inden vi går i gang give Kaj lidt instruktion i, hvordan vi skal registrere gydebankerne. Vi skal bruge en app fra Orbicon, hvor man meget præcist kan angive bankernes position.

– Når vi har det samlede resultat, indberetter jeg det til Hillerød Kommune og Allerød Kommune, og vi bruger selvfølgelig også selv resultaterne og sammenligner med tidligere år, så vi løbende kan følge udviklingen, forklarer Kaj.

DSC_0109.JPG De lyse sten afslører, at gydegruset er blevet vendt i forbindelse med ørredernes gydning.

På udkig efter lyse sten i bunden
Vi går ned til åen, og allerede kort efter landevejsbroen kan vi se de første lyse sten, der tydeligt markerer, at ørrederne har banket godt og grundigt i stenene og skabt den karakteristiske banke med lavt vand hen over og et dybt hul foran.

Stig og Lars tager afsted, men vi andre går videre nedstrøms, og kort efter finder vi den næste banke, som er rigtig stor. Det betyder, at det er store havørreder, der har været på spil, mens de små banker ofte er resultat af bækørredernes gydning.

Der går et stykke tid, inden vi finder den næste banke, selv om bunden mange steder består af gydegrus.

– Det er langt fra alt materiale, der bliver brugt. Flere steder er der aflejret så meget sediment mellem stenene, at det kitter dem sammen, og så vælger ørrederne andre steder at gyde, så vi skal ud at lufte nogle af bankerne senere på året, forklarer Kaj.

At lufte en gydebanke betyder, at der graves i stenbunken, så sandet frigøres og skylles væk, mens de rene sten ligger tilbage, klar til næste gydning. Vandplejegruppen har dog fundet en smartere metode, for ved hjælp af et rør og en kompresser pumper de vand ned mellem stenene og får frigjort sandet.

Om Kollerød Å
Havelse Å-systemet består af to hovedforgreninger, hvor den nordligste simpelthen hedder Havelse Å og kommer fra området lige syd for Hillerød, mens den sydlige forgrening hedder Kollerød Å. Den har sit udspring i Allerød-området. De to forgreninger løber sammen lidt sydøst for Gørløse.

 

Mens Havelse Å på den øvre del gennemløber et moseområde med ringe fald, er der fint fald og stor variation i Kollerød Å, og det er da også her, meget af gydningen finder sted.

 

Vandplejegruppen fandt sidste år 216 gydegravninger i hele vandløbssystemet, hvilket var rekord for de år, gruppen har registreret gravninger.

 

Havelse Å Vandplejegruppe er en underafdeling af Ølsted og Frederiksværk Sportsfiskerforening. Gruppen arbejder fortrinsvis med Havelse Å, Græse Å og Sillebro Å, samt med udsætning af fisk i Roskilde Fjord.

God variation i vandløbet
Store dele af Havelse Å-systemet bærer stadig præg af den regulering og udretning, der tidligere er foretaget, men i Kollerød Å har den flere steder fået lov at udfolde sig mere frit, og resultatet er en fysisk variation, der efter sjællandsk målestok giver et vandløb med gode forhold for såvel planter, insekter, fugle og fisk. Vi finder da også 40 gydegravninger på de 1,2 km, vi går nedstrøms.

– Samlet vil jeg tro, at vi lander på et resultat, der ligger noget under sidste år, men det var også et usædvanligt godt rekordår, mens gydningen i år kom sent i gang efter et tørt efterår, fortæller Kaj.

Da vi efter tre timer når tilbage til bilerne og mødes med Stig og Lars, kan vi gøre dagen op. Resultatet har været tilfredsstillende, og begejstringen er stor hos de nye deltagere, der slår fast, at det har været en rigtig lærerig dag.

Problemer med ynglens overlevelse
Havelse Å Vandplejegruppe har i samarbejde med Hillerød Kommune og Allerød Kommune fulgt Kollerød Å gennem en årrække. De fysiske forhold er efterhånden fine, en strækning er genslynget, og der er mange gydemuligheder for ørrederne, men trods stor gydeaktivitet har antallet af yngel og ikke mindst deres overlevelse henover sommeren været problematisk.

I 2018 foretog vandplejegruppen flere undersøgelser sammen med Allerød Kommune og biolog Peter W. Henriksen fra Limno Consult. Ved den første undersøgelse blev små net med ørredæg sat ned i gydegruset for at se, om æggene ville klække eller de gik på grund af sand eller slam. Da rørene blev taget op, var der fint liv i æggene, så umiddelbart var det ikke tilsanding eller slam fra renseanlægget, der var problemet.

Mistanke mod renseanlæg
En stor del af vandføring især i sommerhalvåret stammer fra det renseanlæg, der sender vand ud i åen, så mistanken i forhold til den ringe overlevelse har derfor været rettet mod Lillerød renseanlæg i Allerød Kommune.

– Hvis der kommer overløb af urenset spildevand fra renseanlægget i forbindelse med kraftig regn, kan det have katastrofale følger for fiskeynglen i vandløbet. I løbet af sommeren 2018 lavede vi derfor en række elfiskeundersøgelser i Kollerød Å i samarbejde med Allerød Kommune, fortæller Peter W. Henriksen.

– Ved de første befiskninger fandt vi masser af yngel, men pludselig var de væk, og da vi fik det undersøgt nærmere, viste det sig, at der havde været et overløb fra Lillerød Renseanlæg i forbindelse med et regnvejr, så der var ikke længere nogen tvivl om, hvor problemet lå begravet, fastslår Peter W Henriksen.

Udsigt til løsning
Hidtil har det været sådan, at regnvand og spildevand løb samlet gennem Lillerød Renseanlæg, og der var ingen forsinkelse, før det løb ud i Kollerød Å, så ved kraftige regnvejr blev der overløb på renseanlægget, og  urenset spildevand løb ud i åen.

Nu har kommunen imidlertid givet tilladelse til, at der sker en adskillelse af spildevand og regnvand på renseanlægget, og at regnvandet sendes igennem nogle eksisterende bassiner på anlægget. Det sikrer, at en del af de forurenede materialer, der føres med regnvandet, bliver opsamlet, inden de ledes ud i åen, og det sikrer også, at der bliver meget længere mellem de store overløb. Man forventer, at det højst vil ske én gang hvert femte år.

– Selv om det ikke fjerner problemet helt, er det en indsats, vi har set frem til længe, og jeg tror og håber på, at det vil give en bedre yngeloverlevelse, så det potentiale, der er i Kollerød Å, bliver indfriet, slutter Kaj Larsen fra Havelse Å Vandplejegruppe.

DSC_0140.JPG
En stor gydebanke bliver registeret lidt opstrøms sammenløbet med Havelse Å.
DSC_0147.JPG
Dagens gydebanketælling sluttede ved sammenløbet mellem Kollerød Å og Havelse Å.