Karup Å-havørreder på besøg i Roskilde Fjord

DSCF2427.JPG Havørrederne fra Karup Å kommer langt omkring. To med akustiske sendere lagde vejen forbi Roskilde Fjord i 2018. Foto: Daniel Lindvig.

Forsøget med havørreder udstyret med akustiske sendere i Roskilde Fjord har givet et overraskende resultat. To havørreder fra et tilsvarende forsøg i Limfjorden kom nemlig forbi lyttebøjerne i Roskilde Fjord. Den ene brugte kun seks døgn om at tilbagelægge rejsen fra Limfjorden, der er 160 km i lige linje.

DTU Aqua har de senere år gennem to uafhængige projekter fulgt havørreder i henholdsvis Limfjorden og Roskilde Fjord. Ørrederne har fået indopereret akustiske sendere, så det gennem lyttebøjer er muligt at registrere deres færden inde i de to fjorde.

De to projekter er nu på en lidt uventet måde blevet kædet sammen, for to havørreder, der stammede fra Karup Å og havde fået indopereret sendere, blev nemlig senere registreret i Roskilde Fjord.

Projektet i Limfjorden (2017-2018) er støttet af EU Interreg-projektet MarGen, fisketegnsmidler og lokale interessenter.

 

Projektet i Roskilde Fjord (2017- 2020) er støttet af Fishing Zealand, Hillerød, Halsnæs, Lejre, Frederikssund og Roskilde Kommuner samt fisketegnsmidler.

Lokale fiskere fra Roskilde og Omegns Lystfiskerklub (ROLK) og Dansk Amatørfiskerforening (DAFF), Kreds 2 har ydet en uvurderlig indsats til projektet.

 

Begge projekter er ledet af DTU Aqua

 

Kilde: DTU-Aqua

Bevægede sig i gennemsnit 27 km i døgnet
Den ene havørred, der målte 51 cm og vejede 1,1 kg ved mærkningen, forlod Limfjorden den 26. april 2018 og blev registreret første gang i Roskilde Fjord den 12. maj 2018. Den tilbagelagde altså strækningen, der er på 160 km i lige linje, på kun 16 dage, men det var ingenting i forhold til den anden havørred.

Den målte 65 cm og vejede 2,45 kg ved mærkningen og forlod Limfjorden den 2. maj 2018. Den 8. maj 2018 blev den første gang registret i Roskilde Fjord og brugte altså kun seks dage om turen. Den har altså i gennemsnit bevæget sig 27 km i døgnet.

Kort.JPG De blå streger viser de to havørreders formodede vandringer ind og ud af Roskilde Fjord. Illustration: DTU-Aqua.

Korte ophold i Roskilde Fjord
Hvor længe blev de to ørreder så i Roskilde Fjord? Ja, ligesom rejsen var gået stærkt, så var der også tale om ophold af kortere varighed.

Den mindste af de to havørreder svømmede helt ned i bunden af fjorden i løbet af det første døgn. Det næste døgn svømmede den rundt i området mellem Eskildsø og Kattinge Vig, inden den i løbet af det tredje døgn forlod fjorden igen. Den er ikke siden blevet registeret hverken i Limfjorden eller Roskilde Fjord.

Den største af de to ørreder tilbragte kun ét døgn i Roskilde Fjord. Den svømmede ned til Frederikssund, hvor den vendte om og svømmede nordpå igen. Den 9. september 2018 vendte den tilbage til Limfjorden.

Stor forskel i vandrelysten
Mens Limfjordsørrederne, der kom fra Karup Å og Simested Å, stort set alle forlod Limfjorden, så det helt anderledes ud med de 56 havørreder fra Roskilde Fjord, der fik indopereret sendere. De blev efter operationen udsat i Kattinge Vig, og her valgte en stor del af dem at blive i store dele af året på trods af en usædvanlig varm sommer.

Lytteposterne for de to projekter er kun opsat inde i fjordene, så der er derfor ingen viden om, hvor de mærkede ørreder opholdt sig, når de forlod fjordene.

Læs mere om projekterne på Fiskepleje.dk

DSC_0228.jpg
Det er akustiske sendere som denne, der er indopereret i ørrederne, og lyttebøjer placeret i fjorden opfanger deres signaler.