Håb om løsning ved Øle Å

øle2.jpg I december sprang ørrederne forgæves ved opstemningen ved Slusegård. Da der senere kom mere nedbør, kunne de endelig forcere spærringen. Foto: Kenneth Jensen.

Inden jul sprang havørrederne forgæves for at forcere en opstemning ved Slusegården ved Øle Å på Bornholm. Så kom der heldigvis regn, der sikrede passage, men regionskommunen arbejder nu på at sikre en permanent løsning på passageproblemet.

Tæt på Øle Ås udløb i Østersøen ligger Slusegård Vandmølle, hvis mølledam skaber problemer for havørrederne, når de sidst på året trækker op for at gyde. Dammen er også et stort problem, når ørrederne trækker ud igen efter gydning og ikke mindst for smolten, når den trækker mod havet i april.

I det regnfattige efterår i 2018 havde ørrederne store problemer med at forcere en opstemning ved mølledammen, og i flere uger sprang de forgæves, indtil regnvejr omkring juletid gav dem muligheden for at komme over opstemningen. På stedet findes allerede et omløb, men her er vandføringen så beskeden, at ørrederne ikke finder den vej.

Bornholms længste vandløb
Med sit 20 km lange forløb er Øle Å det længste og vandrigeste vandløb på Bornholm.

 

Åen har sit udspring i moseområdet Ølene, der ligger 10 km nordvest for Nexø. Herfra løber det mod sydøst gennem Povlsker Plantage for til sidst at løbe gennem det åbne land sydpå til sit udløb i Østersøen.

 

Flere vandmøller har været i drift ved åen. Tæt ved åens udløb ligger Slusegård Vandmølle, der blev sat i drift omkring 1800. Både området omkring vandmøllen og selve bygningerne er i dag fredede. 4 km længere opstrøms ligger Ågård Vandmølle.

Kilde: Gyldendals "Den store danske".

Permanent løsning måske på vej
Som et led i statens vandplaner er der imidlertid en permanent løsning på vej, hvis ellers de nødvendige tilladelser og finansieringen kommer på plads.

– Vi har udarbejdet to forundersøgelser for henholdsvis Slusegård Vandmølle og Ågård Vandmølle, og de har nu været igennem en høringsfase, fortæller Ole Holm Pedersen, der er medarbejder ved regionskommunens natur- og miljøafdeling.

– Projektet ved Slusegård Vandmølle vil indebære, at næsten alt vandet sendes ud i et omløb og kun en mindre del gennem mølledammen. For at opnå dette skal vi have oprenset og tætnet dammen og gravet et nyt omløb, fortæller han videre.

Afventer svar fra to instanser
Lige nu afventer regionskommunen svar fra to instanser, før projektet kan iværksættes. Det drejer sig dels om selve finansieringen af projektet og dels om dispensation fra fredningsbestemmelserne. Miljøstyrelsen har foreløbig betalt for forundersøgelserne, men regionskommunen afventer svar på ansøgningen om finansiering af selve projektet, og hele området og bygningerne ved Slusegård er omfattet af fredning, så inden projektet kan iværksættes, skal Slots- og Kulturstyrelsen give grønt lys.

Ole Holm Pedersen ser med spænding frem til svarene fra de to instanser og håber på, at entreprenøren kan gå i gang med maskinerne i sensommeren, så arbejdet kan laves, mens der er mest tørt i området.

Vandpleje Bornholm håber på løsning
Simon Rømer, der er formand for Bornholms Sportsfiskerforening og bestyrelsesmedlem i Danmarks Sportsfiskerforbund, har været tæt på problemerne gennem flere år, og nu ser han frem til en løsning.

– Øle Å er klart en af de store og meget vigtige åer på Bornholm. Her på øen har man igennem rigtig mange år arbejdet på at skabe bedre forhold for vores havørreder, og vi har derfor en selvreproducerende havørred bestand, og der har ikke været nogen form for udsætninger siden 1992, udtaler Simon Rømer og fortsætter:

– Men der er stadig meget, der kan gøres, og vi har Vandpleje Bornholm, som er en fællesforening af de fire fiskeklubber på Bornholm. Her gøres der et stort arbejde, og de har igennem flere år haft fokus på Slusegård Vandmølle i samarbejde med kommunen.

- Så det er da en ubeskrivelig glæde, at det ser ud til at der kommer en holdbar løsning, men som frivillig har man efterhånden oplevet meget, og man ved, hvor lang tid sådanne ting kan tage, så man tænker jo også: Lad os nu lige se, hvad det ender med, slutter Simon.

Kenneth Jensen har flere gange filmet ørredernes problemer ved spærringen. Kig med her: