Gydevandring langs Trend Å

trend-aa-3.jpg Gydevandringen foregik i et smukt decembervejr. Foto: Jonas Høholt.

I Trend Å Lystfiskeriforening er det efterhånden blevet en fast tradition, at foreningens ihærdige vandplejearbejde følges op af en gydevandring i slutningen af året.

Årets gydevandring langs Trend Å den 28. december var igen en succes med 19 fremmødte. Den guidede tur gik i år til de nyanlagte gydebanker opstrøms Hornumbro i Trend Å's hovedløb. Herefter fortsatte turen op til Hødalen, hvor Trend Å Lystfiskeriforening restaurerede med gydesteder tilbage i 2011. Her var der som vanligt godt med vendt gydegrus.

Generelt har der været godt med gydeaktivitet i hovedløbet i denne sæson. Foreningen håber på samme gode resultater i de små bække, som hvert år gennemgås systematisk. Vandplejeudvalget fremviste både de restaurerede områder, men også områder, hvor der er plads til forbedringer i de kommende år.

Efter flere år med særdeles positive resultater viste gydebankeoptællingen i 2017/2018 desværre en markant nedgang, så årets optælling imødeses med stor spænding blandt lystfiskerne ved den nordjyske perle.

Trend Aa 4.jpg
At spotte gydebanker er blevet et populært indslag i mange foreninger. Foto: Jonas Høholt.