Eva Kjer Hansen og Maria Reumert Gjerding på besøg ved Vester Nebel Å

eva_kjer_hansen_maria_reumert_vester_nebel_aa.jpg

I tæt samarbejde med den lokale lodsejer Thomas Hansen udlagde Kolding Sportsfiskerforening i foråret 2018 12 kubikmeter skjulesten i Vester Nebel Å. Torsdag d. 10. januar havde fiskeriminister Eva Kjer Hansen inviteret præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert Gjerding, ud til åen for at se resultaterne af projektet og høre om det gode samarbejde lystfiskerne, lodsejeren og kommunen imellem.

– Lad os lige stoppe her engang. Se den fine gydegravning ved modsat brink. Det store runde slaghul og den lyse farve på gruset er et klart tegn på, at havørrederne har gydt her, siger Jørn Chemnitz, naturfagskonsulent og medlem i Kolding Sportsfiskerforening, mens han viser Eva Kjer Hansen og Maria Reumert Gjerding rundt ved Vester Nebel Å.

Resultaterne af tusindvis af frivillige arbejdstimer med at lægge gydegrus og skjulesten i åen er tydelige – og Jørn Chemnitz, der har mere end 20 års erfaring med restaurering af vandløb, kan fortælle, at bestanden af havørredyngel flere steder i åen er mere end 10-doblet siden 2008. Det skyldes først og fremmest, at der i 2008 blev skabt fri passage mellem Kolding Å og hele Vester Nebel Å-systemet ved at fjerne en spærring og føre åen ude om Ferup Sø. Og siden da har Kolding Sportsfiskerforening i samarbejde med lodsejere og kommunen arbejdet målrettet på at forbedre gyde- og opvækstforholdene for havørrederne i åen.

Vester Nebel Å

 

I 2008 blev der skabt fri passage mellem Kolding Å og Vester Nebel Å ved at lede åen udenom en spærring ved Ferup Sø. Det betød, at 40 km opstrøms vandløb blev tilgængeligt for havørreder og andre vandrefisk.

 

Prisen for at skabe fri passage var ca. 5 millioner kr., hvoraf Kolding Sportsfiskerforening bidrog med 100.000 kr.

 

Spærringen ved Ferup Sø havde siden 1918 ledt vandet fra Vester Nebel Å-systemet til Harteværket, som dengang dækkede størstedelen af Kolding-borgernes elforbrug. I 2008 dækkede værket kun 450-500 husstandes elforbrug – svarende til en vindmølle.

 

Selvom Vester Nebel Å er sluppet fri, fungerer Harteværket stadig som kraftværk og kan levere el med kort varsel. Værket får i dag vand fra Almind Å.

 

I tilknytning til Harteværket er etableret et formidlingscenter med tilhørende rekreative faciliteter, stisystemer, shelters og meget mere i hele det tidligere vandkraftmagasinområde.

 

Værkets kulturhistoriske værdier er sikret økonomisk sammen med de rekreative værdier gennem dannelsen af en fond mellem forsyningsselskabet og Kolding Kommune.

 

Ifølge beregninger fra DTU Aqua anslås værdien af ørredynglen i Vester Nebel Å i dag til 18 millioner kr.

 

Siden 2008 har Kolding Sportsfiskerforening i samarbejde med lodsejere og kommune restaureret 800 meter vandløb, og i 2019 er der planer om at restaurere yderligere 400 meter.

En tilfreds lodsejer 
Ved åen er også den lokale lodsejer og tidligere formand i Kolding Herreds Landboforening, Thomas Hansen. Også han er glad for, at den lokale å nu er fyldt med fisk.

– Det er vigtigt for mig at være en del af lokalsamfundet og være med til at skabe mere natur her i området. Derfor har det givet god mening at gå sammen med Sportsfiskerforeningen om at forbedre forholdene i åen ved at lægge skjulesten ud, fortæller Thomas Hansen.

Men Thomas Hansen ønsker også forståelse for, at det nødvendigvis ikke er alle steder, at naturgenopretning går hånd i hånd med det at drive landbrug.

– Netop ved denne strækning af åen har det ikke været rentabelt for mig at dyrke jorden, så derfor har det været oplagt, at det blev lagt om til naturområde. Men det er måske ikke lige til alle steder, så derfor er det også forståeligt, hvis nogle lodsejere siger nej til den her slags projekter, påpeger Thomas Hansen, inden ministeren og præsidenten skal i åen for at elektrofiske.

Fiskeriministeren begejstret for det lokale engagement og samarbejde 
Efter lodsejerens og lystfiskernes beretninger om de gode resultater blev ministeren og præsidenten bevæbnet med fangstnet og sendt i åen med Jørgen Chemnitz for med egne øjne at se resultaterne af det store frivillige arbejde. Og det blev hurtigt til en Vester Nebel Å Grand Slam med både havørredyngel, elritse og den meget sjældne smerling i nettet efter kun få meters el-fiskeri.

– Det er fantastisk at se, hvordan det store arbejde, som de lokale lystfiskere fra Kolding Sportsfiskerforening har lagt her i Vester Nebel Å har båret frugt. Ved at lægge mange tons gydegrus og skjulesten ud i vandløbet har de været med til at forbedre forholdene for havørreden – men også andre arter som elritse og den sjældne smerling. Så det er jo et godt eksempel på, hvordan frivillige i samarbejde med lodsejere og kommunen gør en stor indsats for at forbedre naturen og ophjælpe fiskebestandene, siger Eva Kjer Hansen.

_KOP4126.jpg Både ministeren og præsidenten lyttede interesseret til naturfagknsulent Jørn Chemnitz, der kunne fortælle om de gode resultater fra Vester Nebel Å. Genopretningsprojektet og restaureringen af vandløbet har betydet mere end en 10-dobling af ørredynglen flere steder i vandløbet. Foto: Kristian Ørsted Pedersen, DN.

Genopretningen af å-strækket ved Thomas Hansens jord er sket over flere år og Kolding Sportsfiskerforening har sammen med lodsejeren planer om yderligere tiltag i 2019. Og ministeren gjorde det også klart, at det brede, lokale samarbejde er vejen frem, når der skal skabes holdbare projekter ved vandløbene.

– Det er netop hos lodsejere, de lokale lystfiskere og kommunen, at lokalkendskabet til åen ligger. De kender indgående til deres lokale vandløb og ved derfor også, hvor det giver mening at gøre en indsats og hvor det måske er mindre givende. Og når vi som i dag både ser og hører glade lystfiskere og en glad lodsejer, er det jo tydeligt, at de her samarbejder er vejen frem for gode og langtidsholdbare løsninger ved vandløbene, siger Eva Kjer Hansen.

Ministerens udtalelser kan dog vække undring, når regeringen samtidig overhører enige vandråds indstillinger til ændringer af vandområdeplanerne. Men ministeren fastholdt under besøget ved Vester Nebel Å, at vandrådene bør lyttes til, når den fremtidige vandløbsforvaltning skal vedtages.

– Som sagt, så er det utroligt vigtigt at lytte til de lokale interessenter, da det er her den helt specifikke viden om de enkelte vandløb og vandløbsstrækninger ligger. Det var netop derfor vandrådene blev nedsat i sin tid. Nu er ændringerne til vandområdeplanerne sendt i høring – og her er det jo så muligt at komme med eventuelle indvindinger mod bekendtgørelsesændringerne, siger Eva Kjer Hansen. 

DSCF6801.JPG
Under el-fiskeriet dukkede den yderst sjældne smerling op. Smerlingen lever kun i tre vandløb i Danmark. Foto: Andreas Findling-Rottem.
DSCF6811.JPG
Ved at lægge skjulesten ud i vandløbet har Kolding Sportsfiskerforening øget yngeltætheden i åen markant. Foto: Andreas Findling-Rottem.
DSCF6820.JPG
Også den lille karpefisk elritse trives i Vester Nebel Å. Foto: Andreas Findling-Rottem.

Præsident i DN: En gevinst for naturen og økonomien 
Efter den succesfulde tur i åen takkede præsident i DN, Maria Reumert Gjerding, Kolding Sportsfiskerforening og Danmarks Sportsfiskerforbund for det fine arrangement – og ikke mindst ministeren for invitationen.

– Projektet her ved Vester Nebel Å viser, at naturen betaler tilbage med det samme, så snart vi giver den fri og hjælper den lidt på vej. Det har været imponerende at se og høre, hvor hurtigt fiskebestanden i vandløbet vender tilbage og det viser, at det for ganske få midler kan lykkedes at gøre vandløbene levende igen. Ser vi på den økonomiske værdi af genopretningen af Vester Nebel Å, overgår det langt de udgifter, der har været forbundet med at fjerne spærringen ved Harteværket og Ferup Sø. Men det er vigtigt at være opmærksom på, at det er det store frivillige arbejde og det lokale samarbejde, der har ført projektet i mål, siger Maria Reumert Gjerding.