Endelig fri passage i Karstoft Å

Udklip.PNG Vandet i Karstoft Å løber ledes tilbage til de oprindelige slyngninger.

I et af de mægtigste tilløb til Skjern Å løber vandet igen frit efter fjernelse af stor spærring.

Den 19. december 2018 var der brede smil på læberne omkring Skarrildhus. Her kulminerede flere måneders anlægsarbejde nemlig, da entreprenøren fra M. Frisch kunne lukke vand på den genskabte Karstoft Å. Det er Herning Kommune, der i et flot samarbejde med Skarrildhus er lykkedes med at få realiseret det store vandløbsprojekt.

– Det her er et rigtigt flot projekt, der kan være med til at løfte lakse- og havørredbestandene yderligere i Skjern Å-systemet. Både Herning Kommune og ejerne af Skarrildhus skal have stor ros for deres visioner ved genetableringen af Karstoft Å, siger Kaare Manniche Ebert, fiskebiolog i Danmarks Sportsfiskerforbund.

Ny adgang til 88 km vandløb 
Tilbage i 1800-tallet blev vandet udnyttet til blandt andet tekstil- og papirproduktion, men siden midten af 1900-tallet har den menneskeskabte spærring udelukkende fungeret som kulturhistorisk minde samt som stopklods for de vandrende fisk, der ikke havde held til at finde det lille omløb med for højt fald. Ved fjernelse af spærringen har man samtidig fået fjernet stuvningszonen opstrøms, således at den oprindelige vandløbsbund med stort gyde- og opvækstpotentiale igen er dukket frem fra dyndet.

Nu kan laks, ørreder, lampretter, ål og åens øvrige fiskeliv igen få glæde af de 88 km vandløb, der ligger opstrøms Skarrildhus.

Udklip2.PNG Karstoft Å løber flot gennem haven på Skarrildhus.

Den vestjyske laksebestand fra Karstoft Å
Netop Karstoft Å er ret speciel i forhold til arbejdet med at sikre sunde laksebestande i Danmark. Det var nemlig her, at fremsynede biologer tilbage i 1999 ledte efter, og fandt, resterne af den oprindelige vestjyske laksebestand. Et fund der lagde fundamentet til hele den forvaltningsplan for laks, der i dag har bragt de vestjyske laksebestande tilbage på sporet mod at blive selvreproducerende. En udvikling som tusindvis af lystfiskere fra både ind- og udland hvert år nyder godt af.