Sejr: Stop for sandsugning i Øresund

99e38b5b82db9eb35316eb4a187db1a21c87cea7.jpg

I flere år har Danmarks Sportsfiskerforbund sammen med en række andre grønne organisationer, kommuner, erhvervs- og fritidsfiskere og andre med interesse i fiskeriet på Øresund kæmpet for et totalt stop for sandsugning og råstofindvinding i Øresund. Og nu er kampen vundet.

_0006_DSCF8923.jpg

Kaare Manniche Ebert

Fiskebiolog

– Det her er en fantastisk nyhed og betyder, at det i forvejen gode fiskeri i Øresund vil blive endnu bedre i fremtiden. Rigtig mange lystfiskere tager hvert år på Sundet for at fiske torsk og fladfisk – og netop disse arter får nu nogle langt bedre levevilkår, siger Kaare Manniche Ebert, fiskebiolog i Danmarks Sportsfiskerforbund.

Økonomisk gevinst for Øresundsregionen
På et foretræde for miljø- og fødevareudvalget i april 2018 redegjorde Danmarks Sportsfiskerforbund blandt andet også for det klare økonomiske gevinster, der vil være ved at prioritere fiskeriet frem for råstofindvinding i det smalle farvand mellem Danmark og Sverige.

– Tallene taler også sit tydelige sprog. Fiskeriet i Øresund har en værdi af 400-615 millioner kroner årligt. Heraf udgør lystfiskeriet en værdi af 365-410 millioner kroner. Til gengæld vil stoppet for råstofindvinding betyde en merudgift for byggebranchen på 10-15 millioner kroner. Nu vil fiskeriet blive endnu bedre og forhåbentlig bidrage yderligere til samfundsøkonomien i Øresundsregionen, siger Kaare Manniche Ebert.

Bredt samarbejde sikrede sejr
Det var et langvarigt og stærkt samarbejde mellem en række organisationer, kommuner og fiskere omkring Øresund, der i sidste ende førte til den nye bekendtgørelse. Og i Danmarks Sportsfiskerforbund lyder der en stor tak til alle involverede.

– Først og fremmest skylder vi visionære og lydhøre politikere som Mette Abildgaard (C) en stor tak for en vedholdende kamp for Øresunds unikke natur. Og så skal alle samarbejdspartnere, der har taget den fælles kamp de seneste tre-fire år klappe sig selv på skulderen og måske servere et stykke sandkage til at fejre den politiske landvinding, slutter Kaare Manniche Ebert.