Mange arter i Ringsted Å

unnamed.jpg Sebastian viser en af de mange rimter, der blev fanget ved undersøgelsen.

Da eleverne fra Ringsted Produktionshøjskole undersøgte fiskebestanden i Ringsted Å, fandt de mange af de forskellige ferskvandsarter, der er herhjemme.

Med 2-3 års mellemrum elektrofisker elever fra Ringsted Produktionshøjskole en seks kilometer lang strækning af Ringsted Å for at undersøge hvilke fiskearter, der findes i åen.

Ved årets elfiskeri, som fandt sted midt i november, fandt man gedde, aborre, rimte, skalle, brasen, suder, knude og grundling. Desuden var der bemærkelsesværdigt mange pigsmerlinger. Der blev også fundet sandart, men kun på et enkelt isoleret sted.

– Der er ikke tale om en egentlig bestandsundersøgelse, men snarere en screening, som giver en overblik over bestanden, fortæller holdets leder Finn Lystrup.

unnamed (1).jpg
Jesper har fået en af åens store gedder i nettet.

Resultatet bruges i den videre undervisning og samles i en PowerPoint-præsentation, som eleverne efterfølgende viser for kommunes forvaltning.

Eleverne, der deltog i undersøgelsen, går på Opdrætslinjen, hvor man arbejder med opdræt af især ørred- og geddeyngel til udsætning i vandløb, søer og brakvandsområder.