Historisk indvielse af nyt forløb af Sæby Å

Nyt vandløb ved Sæbygård okt. 2018.jpg Det nye forløb med grus, sving og vejunderføring set ovenfra. Et endnu større projekt er på vej ved Sæby Vandmølle.

På torsdag den 1. november kan du opleve indvielsen af det største vandløbsprojekt af sin art i Frederikshavn Kommunes historie. En opstemning ved dambruget er fjernet, og der er etableret et nyt vandløb på 525 meter, som skal skabe bedre passagemuligheder for fisk og planter.

OM PROJEKTET

 

• Vandløbsprojektet ved Sæbygård Dambrug har kostet 3,5 millioner kroner.

 

• Projektet omfatter: Etablering af nyt 525 meter langt forløb for at skabe bedre passagemuligheder for fisk og planter. Det tidligere vandløb på strækningen bliver lukket og den nuværende fisketrappe fjernet.

 

• Detailprojektering af projektet: Orbicon

 

• Realisering af projektet: HedeDanmark og VKA

 

• Projektet er gennemført med tilskud fra EU og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond

Frederikshavns kommune skriver i en pressemeddelelse den 26. oktober, at 100 skoleelever indvier et nyt 525 meter langt forløb af Sæby Å for at skabe bedre passagemuligheder for fisk og planter.

Fire klasser fra Sæbygårdskolen indvier det nye 525 meter lange vandløb ved det tidligere Sæbygård Dambrug med anderæs ned gennem det nye, slyngede forløb. 

Indvielsen er kulminationen på det største vandløbsprojekt af sin art i Frederikshavn Kommunes historie. En opstemning ved dambruget er fjernet, og der er etableret en faunapassage, som skal skabe bedre passagemuligheder for fisk og planter.

Indvielsen af det nye vandløb finder sted torsdag den 1. november 2018 kl. 11.00, og alle interesserede er velkomne til at overvære indvielsen på adressen Sæbygårdvej 60, 9300 Sæby.

Vandløb i verdensklasse
Sæby Sportsfisker Klub, der har været sparringspartner i processen, glæder sig over den nye faunapassage og de forbedrede muligheder for lystfiskeri i det nye vandløb:

– Det er et helt unikt projekt, hvor naturen bliver sluppet fri. Det giver både lokale og turister mulighed for at opleve en fauna i fuld flor og et fantastisk fiskeri. Skoleklasser kan komme og studere faunaen på tætteste hold, og om efteråret kan de se store gydende havørreder på de anlagte gydebanker på stykket. Regeringen har lige offentliggjort en strategiplan for at fremme lystfiskeriet. Med dette projekt og det kommende projekt ved vandmøllen, er Frederikshavn Kommune med helt fremme og har forstået vigtigheden og værdien af lystfiskeri og lystfiskerturisme. Sæby Å har potentiallet til at blive en af de kendte havørrede-åer i Danmark, som vil trække folk til fra nær og fjern. Sæby Å bliver et kæmpe aktiv for Sæby, siger Jesper Christensen, formand for Sæby Sportsfisker Klub.

At Sæby Å er i gang med at blive sluppet fri har allerede opnået international bevågenhed. Det hollandske fiskemagasin, Total Fishing, har givet tilsagn om, at de kommer og filmer indvielsen af det nye vandløb.