7 torsk om dagen i Østersøen

Store torsk gemt i vrag 6319.jpeg I Øresund trives torskebestandene så godt, at den daglige fangstbegrænsning ifølge Danmarks Sportsfiskerforbund helt bør droppes, samtidigt med at man indfører et større mindstemål på 45 cm for lystfiskere i den danske del af Østersøen.

På et møde i EU’s ministerråd d. 15. oktober blev de nye fangstbegrænsninger for torsk i den vestlige del af Østersøen vedtaget. Resultatet blev en baglimit på 7 torsk per fisker per dag i alle årets måneder. Danmarks Sportsfiskerforbund kan leve med resultatet.

_0006_DSCF8923.jpg

Kaare Manniche Ebert

Fiskebiolog

Op til EU’s ministerrådsmøde d. 15. oktober, havde Danmarks Sportsfiskerforbund været i dialog med Eva Kjer Hansen med ønsket om en baglimit på 8 torsk per dag i alle årets måneder i 2019. De 8 torsk ville som udgangspunkt svare til den stigning, som det var forventet erhvervet ville få.

Det blev dog ikke til 8 torsk, men derimod en daglig fangstbegrænsning på 7 torsk, da Europas landbrugs- og fiskeriministre d. 15. oktober rejste sig fra forhandlingsbordene.

– Vi er glade for, at fiskeriministeren har lyttet til vores inputs og kan leve med en daglig baglimit på 7 torsk i alle årets måneder. Det vil igen gøre det danske lystfiskeri efter torsk attraktivt for den almindelige lystfisker, og det vil forhåbentlig betyde at turbådene vil overleve en hård periode med stor nedgange i indtægter. Og det er vigtigt, da turbådene for mange lystfiskere er den eneste mulighed for at komme på havet, få saltvandssprøjt i ansigtet og en torsk på krogen, siger Kaare Manniche Ebert, fiskebiolog i Danmarks Sportsfiskerforbund.

Også ministeren ser med tilfredshed på resultatet af forhandlingerne.

– Vi er nået frem til et godt resultat og et fornuftigt kompromis, som sikrer et bæredygtigt fiskeri i den vestlige del af Østersøen. Det betyder blandt andet, at lystfiskerne nu kan fange 7 torsk per dag. Det ved jeg har været et stort ønske fra sportsfiskerne, og det har vi haft en god dialog om forud for forhandlingerne, siger fiskeriminister Eva Kjer Hansen.

Stadig for hårde stramninger af lystfiskeriet
Til trods for lempelserne, mener Danmarks Sportsfiskerforbund, at reguleringen af lystfiskeriet dog stadig er for hård.

– Fangstbegrænsningen er baseret på et tyndt fagligt grundlag. Hævede man mindstemålet til 45 cm, så havde det ikke været nødvendigt at indføre en kvote for lystfiskere overhovedet i noget dansk farvand. Det er nemlig værd at bemærke, at når lystfiskere tager ud for at fiske, er det kun en brøkdel, der fanger over 7 torsk, siger Kaare Manniche Ebert.

– Og under alle omstændigheder er det meningsløst med en baglimit i Øresund for her har torskebestanden det godt, slutter Kaare Manniche Ebert.