Miljøskandale: Gylle tog livet af Tuse Å

Billed 2, Et par af de skønnede 700 gydemodne havørreder, der blev dræbt i Tuse Å.jpg Hundredevis af gydemodne ørreder døde under den massive forurening d. 6. september.

Et enormt gylleudslip d. 6. september, hvor 100 tons gylle lækkede og løb ned i Tuse Å-systemet via grøfter og tilløb, har medført at alt liv i Møllerenden, Kobbel Å og Tuse Å er væk på en 14 km lang strækning. Blandt andet omkom 600-700 gydemodne havørreder. Udslippet er den største miljøkatastrofe i Tuse Å’s Ørredsammenslutnings 35-årige historie.

Rune Hylby_700.jpg

Rune Hylby

Bandeleder, Den Sjællandske Grusbande

Igennem mere end 35 år har Tuse Å’s Ørredsammenslutning (TØS) været engageret i vand- og fiskeplejen i Tuse Å-systemet og i Isefjorden. Fra den første spæde start, hvor Tuse Å mest af alt blot var en afvandingskanal uden nævneværdig ørredbestand, til i dag, hvor Tuse Å er et af de fineste ørredvandløb på Sjælland med en lokalt tilpasset selvreproducerende ørredbestand.

TØS har igennem årene taget initiativ til og etableret snesevis af restaureringsprojekter i samarbejde med lodsejere, kommune, samt en lang række andre samarbejdspartnere, bl.a. Fishing Zealand, DTU Aqua, Fiskeristyrelsen m.fl. og har lagt i tusindvis af frivillige timer og privat finansiering i denne indsats.

Derfor var nyheden om et enormt og for å-systemet helt katastrofalt gylleudslip d. 6. september et hårdt slag for TØS – og samtidig for alle lystfiskere, der nyder fiskeriet i åen eller i Isefjorden.

– Det må betegnes som den sorteste dag i TØS’ 35-årige historie. Alt liv – både fisk og vandlevende insekter – er døde af forureningen. I dagene efter gylleudslippet indsamlede vi døde fisk og skabte os et overblik over forureningen. 600-700 store gydemodne havørreder, bækørreder, gedder, aborre, skaller, sudere, karper, ål – alt var slået ihjel, selv den spæde ørredyngel, der skulle have dannet grundlag for de kommende generationer, både i åen og i fjorden. Der lå simpelthen titusinder af døde fisk, fortæller Rune Hylby, formand for TØS.

Hul på slange medførte forureningen 
Det var en transportslange, der skulle føre gyllen fra en gyllebeholder og ud på en nærliggende mark, som var læk, der førte til, at de mange tons gylle endte i Tuse Å-systemet.

– Det er en skandale, at det her kan ske – og vi vil naturligvis kræve, at livet i åen genskabes og at vi får en erstatning, der står mål med konsekvenserne af forureningen, siger Rune Hylby.

Billed 3, Biogasgyllen ved skadestedet.jpg 100 tons gylle nåede at lække og løbe ned i Tuse Å-systemet.

Danmarks Sportsfiskerforbund samarbejder nu med TØS om at sikre, at få placeret ansvaret for forureningen og sikre, at der udbetales en erstatning, så arbejdet med at få genetableret en sund fiskebestand i åen hurtigst muligt kan genoptages.

– Vi er utrolig kede af det på TØS’ og de sjællandske lystfiskeres vegne, og vi vil gøre alt, hvad vi kan for at bakke foreningen og arbejdsgruppen i TØS op i arbejdet for at få det gode fiskeri tilbage i åen og i fjorden hurtigst muligt, siger Kaare Manniche Ebert, fiskebiolog i Danmarks Sportsfiskerforbund.

– TØS har fornuftigt nok allerede lukket ned for fiskeriet i åen resten af året, men forureningen vil ikke kun påvirke dette års fiskeri, men række flere år frem. Jeg vil opfordre alle til fortsat at bakke op om foreningen og det lokale vand- og fiskeplejearbejde, siger Kaare Manniche Ebert.