Lystfiskere har udlagt 900 m2 brudeseng i Lindenborg Å

1 Udlægning.jpg Den store gravemaskine var på overarbejde med at fordele de 450 tons grus i Lindenborg Å's hovedløb til glæde for ørreder, planter og smådyr.

Et storslået gydebanke-projekt er netop afsluttet i Lindenborg Å. Nedstrøms kildevældet Blåhøl har lystfiskere fra Lindenborg Å Sammenslutningen udlagt 450 tons gydegrus fordelt på tre gydebanker med et samlet areal på 900 m2.

Fakta 

Lindenborg Å Sammenslutningen (LS)
Sammenslutningens foreninger har tilsammen ca. 700 medlemmer fordelt på 12 lystfiskerforeninger.

Kildevældet Blåhøl
Blåhøl er den vandrigeste kilde i Nordeuropa, og dermed er der sikret rent og friskt vand ned over gydebankerne.

Området ved Blåhøl har tidligere været én af de vigtigste gydepladser i åen, men gennem årene er gydebankerne forsvundet, og det var derfor et oplagt sted for Sammenslutningen at foretage en genetablering af gydemulighederne.

 

Lindenborg Å Sammenslutningen (LS) har brugt den sibiriske kulde til at få udlagt 450 tons gydegrus i Lindenborg Å’s hovedløb. Nu har de kommende generationer af havørreder yderligere tre store senge at gyde på. Projektet er et af sammenslutningens største og dyreste nogensinde, fortæller Hilmar Jensen, formand for Lindenborg Å Sammenslutningen .

Støtte fra fonde og lystfiskere
Den 8. marts blev de første 190 tons gydegrus udlagt i frostvejr nedstrøms kildevældet Blåhøl. På grund af den bløde engjord har det været nødvendigt at vente på frostvejr, før de tunge maskiner havde en chance for at komme ned til åen med de store mængder grus.

Projektet kostede i alt kr. 100.000 og er LS´ dyreste gydegrus-projekt nogensinde. I alt blev der udlagt 900 m2 gydegrus fordelt på tre store gydebanker i den midterste del af Lindenborg Å’s hovedløb.

Projektet har modtaget støtte fra flere sponsorer. Nordea Fonden (35.000 kr.), Sparnord Fonden (30.000 kr.) og de mange frivillige lystfiskere i foreningerne har alle bidraget. Uden deres støtte ville projektet have været svært at gennemføre, forklarer den tilfredse formand.

Siden 2004 er der gennemført 23 lignende projekter til estimeret 1,6 millioner kroner. Alle med det formål at sikre en god bestand af havørreder i åen.

2 Arbejdet ved åen afsluttes.JPG
En række medlemmer fra de 12 lystfiskerforeninger i Lindenborg Å Sammenslutningen hjælper med at rydde op og få det sidste grus ud på gydebankerne.

Færdigt arbejde
Hele projektet blev endeligt færdigt den 7. april 2018 med hjælp fra lystfiskere fra foreningerne i LS. Den sidste del af arbejdet bestod i at ​samle tabte sten på markerne, udjævne gruset i åen og sætte de nedtagne hegn op igen. De fremmødte fik efter en god indsats gratis morgenbrød og en god snak om det omfattende projekt, som er til stor gavn for naturen og især ørrederne, som gyder i gruset.

Flere gydeprojekter på vej
Lindenborg å Sammenslutningen har flere projekter under forberedelse, fortæller Hilmar Jensen. Der bliver tale om projekter både i hovedløbet og i de forskellige sidetilløb. Her vil foreningernes flittige medlemmer forbedre mulighederne for, at Lindenborg Å fortsat er et af landets få selvreproducerende vandløb med en solid opgang af store havørreder.

Når havørredsæsonen er slut, bruger mange lystfiskere tiden på at følge med i havørredernes leg på de mange gydebanker, som efterhånden er lavet. LS håber også, at den sjældne flodlampret får bedre gyde- og opvækstmuligheder.

Læs mere om det store gydeprojekt her

3 Blåhøl.JPG
Kildevældet Blåhøl er beliggende 100 meter opstrøms grusprojektet, så vandkvaliteten er høj.