Skarvregulering ved udmundingen af Binderup Å

Foto 1 2 skarver mindre .jpg To ud af 20 skarver som blev skudt den 10. marts ved udmundingen af Binderup Å. Lystfiskeriforeningen Binderup Aa har tilladelse til at skyde i alt 25 skarver.

Lystfiskeriforeningen Binderup Aa har søgt og fået tilladelse til at holde skarverne væk fra Binderup Å, samtidig med at de har afkortet fiskesæsonen med to måneder. Foreningen håber, at det resulterer i en større ørredbestand på sigt.

Naturstyrelsen har givet Lystfiskerforeningen Binderup Aa tilladelse til at regulere skarver i Binderup Å. Arbejdet med at skyde skarver blev lidt forsinket, så foreningen er først kommet i gang i starten af marts måned, beretter Uffe Westerberg fra Lystfiskeriforeningen Binderup Aa.

Jægeren og lystfiskeren Lars Elman Hansen er en af dem, som hjælper med reguleringen, og han var ude den 10. marts for at holde de sultne fugle fra fadet ved udmundingen af Binderup Å. Han så omkring 20 stk. og fik ramt på to skarver. I maven var der en masse smolt, fortæller den dygtige jæger.

Foto 2 .jpg Det kræver et godt skjul, camouflagetøj og en dygtig hund at nå tæt på de fiskespisende skarver.

Ud over regulering af skarver har foreningen også afkortet fiskesæsonen 2018, så fredningstiden nu er fra 1. november til 28. februar for alle strækninger. Ormefiskeri er ikke tilladt før den 1. maj.

Alle bækørreder genudsættes for at hjælpe bestanden op, mens der er sat en kvote på to havørreder per dag. Alle fangede fisk over mindstemålet samt havørreder under mindstemålet skal fangeren indberette, så det er muligt at følge bestanden.

Støt vores arbejde for en bedre regulering af skarv