Gilleleje-kuttere afsløret i trawlfiskeri i Øresund

GP0STRMZ9_PressMedia.jpg Greenpeace har indleveret dokumentation for det ulovlige trawlfiskeri til Fiskerikontrollen og forventer nu sanktioner i form af licensinddragelser, politianmeldelse eller lignende foranstaltninger. Foto: Greenpeace.

Selvom det har været forbudt i mere end 80 år, bliver der stadig fisket med trawl i Øresund. Efter en måneds overvågning af det unikke havområde mellem Sverige og Danmark er det lykkedes Greenpeace at dokumentere hele seks fangstrejser foretaget af danske trawlere fra Gilleleje Havn.

_0006_DSCF8923.jpg

Kaare Manniche Ebert

Fiskebiolog

Fangstrejserne er sket dels i den del af Øresund, hvor trawlfiskeri altid er ulovligt – dels i den såkaldte Kilen i den nordlige del af sundet, hvor fiskeri er forbudt fra 1. februar til 31. marts for at beskytte en vigtig bestand af gydende torsk, hvilket bekræftes af både svenske og danske myndigheder.

– GPS-position, fotos og video af piratfiskeriet er netop blevet indleveret til Fiskerikontrollen, der nu forventes at følge op med licensinddragelser, politianmeldelse eller lignende foranstaltninger. Da Greenpeace søndag sejlede ud på Øresund for at tale med piratfiskerne, endte besætningen ombord på det ene fartøj med at kappe sit eget trawl, efterlade det på bunden af havet og søge hurtigt væk fra området, skriver Greenpeace i pressemeddelelsen.

Sætter fælles indsats over styr
Det ulovlige trawlfiskeri er særligt problematisk set i lyset af, at der for øjeblikket er stramme restriktioner på alle typer af fiskeri i Øresund – også det rekreative, hvor der for øjeblikket er en daglig fangstbegrænsning for lystfiskere på 3 torsk og fra april til januar på 5 torsk. En fangstbegrænsning, som allerede er ved at få store konsekvenser for turbådene i Øresundsregion, og som lægger et tungt pres på et for samfundet økonomisk værdifuldt lystfiskeri.

– Det er dybt, dybt problematisk, at nogle erhvervsfiskere ser sig hævet over loven og angiveligvis har trawlfisket ulovligt i det naturmæssigt helt unikke farvand. Det skader både det hårdt pressede turbådsfiskeri og er en trussel mod miljøet i Øresund. Vi arbejder løbende på, at gøre udnyttelsen af Øresund mere bæredygtig og var bl.a. i 2017 medunderskrivere på en fælles erklæring om beskyttelse af Øresund, der blev sendt til den danske og svenske regering, siger Kaare Manniche Ebert, fiskebiolog i Danmarks Sportsfiskerforbund.

Af erklæringen fremgik det, at:

Formålet med en beskyttelse af Øresund er primært at langtidssikre den helt unikke og meget varierede natur, som findes i sundet. Øresund skal stadig kunne benyttes af både erhvervs- og fritidsbrugere, men de enkelte aktiviteter skal foregå på en skånsom og bæredygtig måde.

Det meste af Øresund er allerede beskyttet af et trawlforbud fra 1932, lavet af hensyn til skibstrafikken i Sundet. Det har medvirket til, at Øresund i dag er unik med et varieret dyre- og planteliv og med fiskebestande, der, sammenlignet med resten af Østersøen og Kattegat, ligger på et højt niveau. Med udgangspunkt i det ønsker Danmarks Sportsfiskerforbund og en række andre NGO’er at fastholde trawlforbuddet.

GP0STRN0I_PressMedia.jpg
Den store rigdom i Øresund beror på de markante dybdeforskelle, og de varierede bundforhold og saltholdigheder i Øresund. Her findes alt fra klippekyster over stenrev, til sand og blød mudderbund. Der er registreret over 500 større arter af bunddyr ved Helsingborg og over 100 fiskearter i sundet. Fiskearterne har samtidigt en naturlig størrelses- og aldersstruktur, noget der sjældent ses i danske farvande, hvor store og gamle fisk oftest er en mangel pga. trawlfiskeriet. Foto: © Oceana / Enrique Talledo.

Øresund skal beskyttes yderligere
Folketinget behandler i disse dage et nyt lovforslag, B35, om etablering af beskyttet naturområde i Øresund på baggrund af den fælles henvendelse fra Danmarks Sportsfiskerforbund og en række andre NGO’er og kommuner langs med Øresund.

– Greenpeaces afsløringer viser, at der er behov for øget fokus på kontrollen af fiskeriet. Vi håber, at afsløringen kan være med til at sætte det højt på den politiske dagsorden, og samtidig skabe fokus på lovforslaget og organisationernes ønske om en bæredygtig udvikling af Øresund, Kaare Manniche Ebert.