Rekordopgang af laks i Skjern Å-systemet i 2017

Skærmbillede 2018-02-23 kl. 14.20.06.png Selvom opgangen af laks i Skjern Å-systemet har sat rekord i 2017, så har smoltudtrækket de seneste år været bekymrende lavt, hvilket især tilskrives voldsom prædation fra den store skarvbestand i området.

Lystfiskerne langs Skjern Å og dens tilløb satte sidste år ny fangstrekord med 1.681 landede laks, hvoraf 314 blev hjemtaget. Nu viser en dugfrisk rapport, at den samlede opgang i det store vestjyske vandløb også satte ny rekord i 2017 med 5.521 laks efter et par år med stagnation.

To af vore fremmeste laksespecialister, Kim Iversen fra Danmarks Center for Vildlaks og Niels Jepsen fra DTU Aqua, har netop udsendt en 16 siders rapport med den spændende overskrift "Opgangen af laks i Skjern Å-systemet 2017", som netop er blevet offentliggjort på Danmarks Center for Vildlaks' hjemmeside.

Det er allerede velkendt, at lystfiskerne ved Skjern Å-systemet satte ny fangstrekord i 2017 med 1.681 laks, hvoraf 314 (eller kun 6 % af den samlede opgang viser det sig nu) blev hjemtaget, mens hele 1.367 laks blev genudsat. Og det i en sæson, hvor de to sidste måneder var yderst udfordrende på grund af enorme regnmængder og kroniske oversvømmelser. Nu bekræfter den nye rapport, at de gode fangster ikke var en tilfældighed.

De to biologers feltundersøgelser dokumenterer nemlig, at den samlede lakseopgang i systemet estimeres til 5.521 laks, hvilket er det højeste antal siden opgangs-undersøgelserne startede i 1992.

Det fremgår videre, at cirka 57 % af opgangen bestod af vildlaks, mens 43% således var fedtfinne-klippede udsætningsfisk. 63% af gydelaksene var endvidere hunner, mens antallet af smålaks (grilse) kun var på 19 % (mod 31 % i 2016) - og blandt andet af den grund var gennemsnitsstørrelsen blandt alle laks så imponerende høj som 82,8 cm.

Fredet fugl æder fredet fisk

Umiddelbart ser fremtiden dermed lys ud for laksene i Skjern Å med tilløb, men undertegnede vil gerne tilføje, at de seneste par år har smoltudtrækket været bekymrende lavt, hvilket især tilskrives voldsom prædation fra den store skarvbestand i området. DTU har estimeret, at cirka 80 % af samtlige smolt i 2017 er endt i skarvmaver, hvilket selvsagt er en seriøs trussel mod den vilde laksebestand. I 2016 var smolt-dødeligheden en smule lavere, men dog stadig meget stor. Det kan være en del af forklaringen på den relativt beskedne opgang af grilse, som kun udgjorde 19 % i 2017 mod omkring 30 % årene før. Det kan samtidig betyde, at den kommende opgang af mellemlaks måske bliver lav i 2018, mens der til gengæld er håb om en god sæson for storlaks.

Alt i alt en spændende og højaktuel rapport, som henvender sig til alle seriøse laksefiskere. Denne skribent savner kun et estimat på, hvor stor en procentdel af laksene, der generelt tager på gydevandring for anden gang. En obligatorisk indsamling af skæl fra alle hjemtagne laks over en sæson eller to ville én gang for alle kunne besvare det spørgsmål.