Stor gydeaktivitet af laks og havørred i øvre Gryde Å

_DSC0330.JPG

Til orientering fremsendes registreringer af gydeaktivitet i øvre Gryde Å og Kærgård Bæk efter delvis nedtagning af bæverdæmning, fortæller Jakob larsen fra Holstebro Kommune.
 
Den store aktivitet er nok en kombination af god vandføring, men også en stor laksebestand og understreger vigtigheden for ørred- og laksebestanden af, at vandløbene er passable for fiskene til væsentlige gydeområder.
 
Holstebro kommune forventer i eftersommeren 2018 at foretage fiskeundersøgelse på udvalgte strækninger af øvre Gryde Å. Især er det interessant at se hvad den genslyngede strækning uden udlagt gydegrus producerer (jf. videoklip).
 
Registreringen skal ikke ses som en fuldstændig opgørelse, da en lang strækning mellem Kærgård Bæk og tilløb til Gryde Å fra Boutrup ikke er gennemgået.
 
Opstrøms Skjernvej så der ikke ud til at være gydeaktivitet. Strækningen er præget af sandaflejring, der forventes gradvist at aftage de kommende år, slutter Jakob Larsen.

Gydning 2017 i Gryde Å opstrøms nedtaget bæverdæmning.jpg