Nyt liv til Stokvad Bæk og Vegen Å

Genslyngning af Stokvad Bæk.JPG

Stokvad Bæk er et fint lille privat tilløb til Vegen Å i Storåsystemet. Den har et godt ørredpotentiale, men ringe bestand på lange stræk, fortæller den dynamiske biolog,  Jakob Larsen, fra Holstebro Kommune.
 
Kommunen har i 2016-2017 arbejdet på forbedring af bækkens vandløbskvalitet: Der er etableret sandfang øverst og ryddet pilekrat, som voksede ude i bækken. En udrettet vandløbsstrækning på godt 300 m er her i efteråret lagt tilbage i oprindelige slyngninger og strækningen er tilført gydegrus.

Kommunen har på den øverste del af bækken fået god hjælp af Torben Thinggaard (der blev hædret for nylig af Herning Kommune/red.) og en gruppe ildsjæle i ”Stenbiderne” og Sammenslutningen ved Storå (SVS). De har leveret en stor arbejdskraft og manøvredygtig maskinhjælp, så en spærring har kunnet fjernes og gydegrus samt skjulesten udlægges. Den sidste portion gydegrus udlægges, når frosten bider i februar 2018. Projektet er gennemført med god opbakning fra de lokale lodsejere, oplyser han.
 
Stokvad Bæk er hermed på linje med det nedstrøms beliggende tilløb, Felding Bæk, klar til at vildfiskene i Storå-systemet indfinder sig her i løbet af de par næste måneder. På rejsen skal laksefiskene dog vælge, om de alternativt vil benytte et nyt gydestryg i Vegen Å i Vegen Mølle området, der tidligere i år er etableret i samarbejde med SVS med John Balleby som tovholder.
 
Hermed slutter årets projekter dog ikke, idet Holstebro Kommune i de næste dage arbejder på at udligne et lidt kraftigt fald i Vegen Å ved Kvickly tæt på udløbet i Storå. Her vil det fremover forhåbentligt være muligt under indkøbsturen at slå et sving forbi åen og se om der er gang i gydeaktiviteterne, slutter Jakob Larsen.

Arbejdsholdet ved øvre Stokvad Bæk.jpg
Fint restaureret gydevand.jpg
Genslyngning af Stokvad Bæk 2.JPG
Projekttegning Stokvad Bæk genslyngning.jpg