Nu gyder havørrederne i Vejle Å

gydebanke2017.jpg Gruset bliver nu for alvor vendt af havørrederne Vejle Å. Disse 2 gydegravninger fylder mere end 6 kvadratmeter på stryget ud for Sportsfiskeriets Hus.

Så er gydningen i gang i Vejle Å ude foran Sportsfiskeriets Hus i Vingsted. Seks store gydegravninger er allerede blevet spottet på stryget først den 9. november.

Kaare Manniche Ebert, biolog i Danmarks Sportsfiskerforbund, vurderer ud fra gydegravnings størrelse, at det er hunfisk på mindst 4-5 kg, der har været i gang. De seks gydegravninger er kun begyndelsen, for i forrige gydesæson blev der set 32 gravninger på strækket ud for Sportsfiskeriets Hus. Kaare regner med, at der kommer flere gydegravningen de kommende dage, fordi der de seneste dage er blevet set flere flotte havørreder på stryget, der markerer territoriet ved at vende i overfladen eller hoppe fri af vandet.