Simested Å slipper for hårdere grødeskæring

DSC_0002.JPG (1)

Et borgerligt flertal i Rebild og Mariagerfjord Kommuner besluttede tidligere i år at grødeslæringen skulle intensiveres på en 2,2 km. strækning af Simested Å , fortæller Altinget.dk. Begrundelsen var, at man ville forbedre afvandingen fra engene langs med åen.  Strækningen grødeskæres en gang årligt, men kommunerne ønskede for fremtiden to grødeskæringer, ligesom man ønskede en mere hårdhændet maskines metode, selvom en række eksperter frarådede at skrue op for grødeskæringen, da effekten skønnes at være minimal.
 
Mærkeligt nok har de to kommuner selv vurderet, at der kan forventes en række negative konsekvenser i det fine, landskendte vandløb. Der er bl.a. risiko for en øget sandvandring i åen, men nu har Miljø- og Fødevareklagenævnet definitivt afvist kommunerne ønske med følgende begrundelse: ”Nævnet har særligt lagt vægt på, at afgørelsen alene er båret af hensyn til en landbrugsmæssig og økonomisk interesse i at forbedre afvandingen i området, samt at den ekstra grødeskæring og indførsel af mulighed for maskinel skæring kan medføre negative påvirkninger af vandløbets tilstand”
 
Lars Brinch Thygesen fra Sportsfiskerforbundet udtaler, at det er en vigtig afgørelse, fordi den skaber præcedens for andre vandløb bl.a. ved Binderup Å i Vesthimmerland og i Silkeborg Kommune. ”Det er grotesk, at man ønsker med ”vedligeholdelse” og hårdere materiel i et vandløb, hvor der i dag ikke er målopfyldelse”, vurderer Lars Brinch Thygesen.
 
Thomas S. Thomsen, der er medlem af Teknik- og miljøudvalget i Rebild Kommune ærgrer sig over nævnets afgørelse og fortsætter: ”Vi har ikke tanker om at overskride loven, så vi er nødt til at efterleve det, der er besluttet. Men vi kommer til at kæmpe videre for at lave den grødeskæring, vi mener er nødvendig i andre vandløb. Det vil vi bestemt ikke stoppe med”,
 
Simested Å er i øvrigt kendt for sin smukke natur og sine store, flotte havørreder. En ny undersøgelse fra DTU Aqua viser således, at åens havørreder begiver sig på langfart til den vestlige del af Østersøen og bl.a. er fanget ved Stevns og ved Møn, hvor 10-20 % af de fangede havørreder netop stammer fra åerne omkring Hjarbæk Fjord i bunden af Limfjorden.