87 % god økologisk tilstand i Lindenborg Å

Villestrup Å bækørreder.jpg

DTU Aqua undersøgte sidste år Lindenborg Å og tilløb til Mariager Fjord. Bestanden af ørreder er generelt gået frem og er meget store i de undersøgte vandløb. Se mere om ørredtætheder i de forskellige vandløb i hele landet på kortet her.

Lindenborg Å
Der er ½-års ørreder (naturlig yngel) på alle de befiskede stationer, og bestandene er blevet lidt større siden sidste undersøgelse i 2007. 
87 % af de elbefiskede lokaliteter opfylder kravet om god økologisk tilstand i forhold til "Ørredindekset", og langt de fleste af disse opfylder samtidig kravet om høj økologisk tilstand.
Der bør arbejdes videre med at forbedre miljøtilstanden i en række vandløb i vandsystemet, men der er ikke behov for udsætning af ørreder.

Vandløb til Mariager Fjord 
Villestrup Å: Der er ½-års ørreder (naturlig yngel) på 95 % af de befiskede stationer, og bestandene er meget større end ved sidste undersøgelse i 2007. Der er gode ørredbestande på 64 % af de elbefiskede lokaliteter, som alle opfylder kravet om høj økologisk tilstand i forhold til "Ørredindekset".

Kastbjerg Å: Der er ½-års ørreder (naturlig yngel) på alle de befiskede stationer, og bestandene er meget større end ved sidste undersøgelse i 2007. Der er gode ørredbestande på 75 % af de elbefiskede lokaliteter, som alle opfylder kravet om høj økologisk tilstand i forhold til "Ørredindekset". www.fiskepleje.dk

Læs mere om undersøgelserne her.