Stor fremgang af yngel og ungfisk i Kolding Å systemet

koldingaa 324 vesternebel Kopie.JPG

Fra formanden for vandplejeudvalget i Kolding Sportsfiskerforening, Preben Kaas, har vi modtaget dette glade indlæg om en netop overstået bestandsundersøgelse i Kolding Å vandsystem:

”I 2008 blev der i Kolding å systemet åbnet for 40 kilometer vandløb for vandrefiskene; havørreder, laks og ål,  med etableringen af et 1 kilometer langt omløbsstryg ved den gamle Ferup dæmning, som er en del af vandmagasinerne til det gamle vandkraftanlæg Harteværket.

Nu 9 år senere er bestanden af havørredyngel og -ungfisk nærmest eksploderet opstrøms omløbet.

DTU aqua har i ugerne 30-33 været på bestandsundersøgelse i Kolding Å systemet og målt bestanden på 82 steder. På mange af de 20 målesteder, som ligger i det genåbnede 40 kilometer lange vandløbssystem, er ørredbestanden oppe på 200 stk. pr. 100 m2 vandløbsbund. Den er nærmest eksploderet fra 20 – 40 stk. yngel og ungfisk. På de yderste stationer, hvor de tidligere resultater har været 0 stk. er der nu konstateret 90 stk. pr. 100 m2.

En lille sidegevinst ved den øgede vandgennemstrømning i Kolding Åens hovedløb er, at der blev konstateret lakseyngel på flere målesteder. 

Resultatet viser tydeligt, hvor vigtigt det er at få åbnet for vandrefiskene i alle vandløb” slutter Preben Kaas, som i sin tid var ankermand i det 5 år lange forarbejde op til projektets gennemførelse.

salmon 159 and trout Kopie.JPG