gelsaa 068 hjartbroskov Kopie.JPG

Efter et længere behandlingsforløb er alle formaliteter kommet på plads, hvorefter Haderslev Kommune kan komme i gang med etableringen det nye t ryg i Gels Å ved spejderhytten i Hjartbro i løbet af august. Planerne indebærer følgende:

1. Ombygning af et stenstyrt til et fladere og bredere forløb med et overlejret gydestryg
2. Etablering af yderligere 3 gydestryg, hvor vandløbsbredden øges
3: Ombygning af et stenstyrt , der gøres bredere
4: Etablering af stenstryg mellem det 3. og det 4. gydestryg

Herved opnår man  fysisk variation og nedsættelse af strømhastigheden til udvidelse af det nedstrøms liggende stenstyrt samt til sikring af vandløbets kanter, uden at der dog er tale om en decideret brinksikring.

gelsaa 357 hjartbro can Kopie.JPG