Videokamera og vandstandsmåling ved Kolding Å

koldingaa 509_edited-2.jpg

Kolding Kommune har netop stillet en platform op ved Kolding Å ved vejbroen Plovfuren, hvor der yderst er monteret et videokamera, som man ved hjælp af et rat kan dreje 150 grader og følge med i livet under overfladen. Inde i et lille hus bag kameraet er bag panserglas monteret en skærm med billeder fra kameraet. 

På sigt skal det være muligt at logge sig på og se, hvad der foregår. Indtil er løsningen ikke kommet helt på plads, men der vil blive arbejdet med bundforholdene, så strømforholdene bliver bedst muligt.

Ved Plovfuren måles også kontinuerligt vandstand, vandtemperatur og lufttemperatur.  Vandstanden vil være relativ idet bunden i åen ikke er plan og vandret. Se her.

Vandstanden er tydelig påvirket af vandstanden i Kolding Fjord, da målestationen ved Plovfuren kun ligger få kilometer fra Kolding Centrum og fjorden. De daglige høj- og lavvande ses som den bugtede linje. Så før man vurderer vandstanden, er man også nødt til at se på  DMIs højvandstabeller

Vandstanden i åen påvirkes dertil dog også af vindretningen. Ved østenvind presses vandet således op i åmundingen.

Omkring fire kilometer længere oppe i Kolding Å ved den meget populære og naturskønne fiskestrækning Ejstrup, er der opsat en anden målestation.

koldingaa 512_edited-2.jpg
koldingaa 510_edited-2.jpg