Miljøstyrelsen afviser et mere beskyttet Øresund

1280px-Øresund_Bridge_web.jpg

Midt i maj sendte Danmarks Sportsfiskerforbund og en række andre organisationer en fælles erklæring til den danske og svenske regering om at forbedre naturbeskyttelsen af Øresund. Nu er der svar fra Miljøstyrelsen, som ikke vil rokke ved den nuværende beskyttelse af sundet.

Den 16. Maj 2017 modtog den danske regering en fælles erklæring fra Danmarks Sportsfiskerforbund, 14 danske og svenske kommuner, Länsstyrelsen Skåne og en række natur- og miljøorganisationer. I erklæringen opfordrede afsenderne til at iværksætte en bedre beskyttelse af Øresunds unikke havmiljø.

Nu har Miljøstyrelsen givet et svar på fælleserklæringen på vegne af Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen. Svaret er ikke opløftende. Miljøstyrelsen står fast på, at Øresunds beskyttelse ikke skal opgraderes.

”Miljøstyrelsen finder, at de eksisterende regler for aktiviteter på Øresund giver den rigtige balance mellem naturbeskyttelsen og muligheder for erhvervs- og fritidsaktiviteter,” skriver Miljøstyrelsen i svarbrevet til Danmarks Naturfredningsforening og de andre organisationer bag erklæringen, heriblandt Danmarks Sportsfiskerforbund.

Danmarks Sportsfiskerforbund har noteret sig Miljøstyrelsens tilbagemelding, men vi arbejder uanfægtet videre med vores ambition om et bedre beskyttet Øresund.

– Det er meget beklageligt, at Miljøstyrelsen ikke har en mere ambitiøs tilgang til beskyttelsen af Øresund. Men i Danmarks Sportsfiskerforbund holder vi fast i det gode Øresundssamarbejde, vi har indledt sammen med de andre miljøorganisationer, kommunerne og Länsstyrelsen Skåne. Vores fælles mål er fortsat at sikre en bedre beskyttelse af Øresunds helt unikke dyre- og planteliv, siger Danmarks Sportsfiskerforbunds formand Verner W. Hansen.

I Øresund er der registreret mere end 100 forskellige fiskearter. Arterne har en naturlig størrelses- og aldersstruktur, hvilket sjældent ses i danske farvande, hvor store og gamle fisk oftest er en mangel på grund af trawlfiskeriet.

 

Læs mere om den fælles erklæring om Øresunds beskyttelse

Støt Danmarks Sportsfiskerforbunds arbejde for en rig natur med flere vilde fisk