Ørreder fik nyt hjem i Guldbækken

1 en masse børn hjælper til.jpg

Den 30. maj blev det store vandløbsprojekt i Guldbækken indviet med hjælp fra Lyngbjerggårdskolens 5. klasse og Rådmand for Miljø- og Energiudvalget, Lasse Olsen. 

De flittige elever hjalp med at lægge skjulesteder ud til fiskene og efterfølgende blev de tidligere fangede ørreder sat tilbage i deres nye og forbedrede hjem med mere plads i form af en ny passage forbi Møllesøen. 

Vi vil gerne have børn til at hjælpe, så de får kendskab til fisk, natur og vandmiljø, fortæller projektmager og civilingeniør, Klavs Bavnshøj Frederiksen fra Aalborg Kommune. Han fortsætter; vi vil gerne have, at eleverne finder vandmiljø så interessant, at de bliver en slags vandløbsambassadører.  

Fremover forventer vi en større bestand af ørreder i Guldbækken til glæde for isfugle, fiskehejrer, oddere og sidst, men ikke mindst – lystfiskere, siger Rådmand for Miljø- og Energiudvalget, Lasse Olsen, i sin tale.

2 små ørreder sættes ud.JPG

73 km vandløb skal restaureres
Det stopper ikke her for 73 km vandløb skal restaureres. I Aalborg Kommunes vandmiljøafdeling er de i fuld gang med at restaurere omkring 73 km vandløb rundt omkring i kommunen. De skal fjerne ca. 25 spærringer i vandløb - fx opstemninger ved møllesøer og dambrug. 

Med restaureringen genskaber vi en række naturlige vandløb. Blandt andet har vi forbedret de fysiske forhold her i Guldbækken - men også i Binderup Å. Dermed har vandløbene nu en såkaldt ”god økologisk tilstand”. Vandmiljøet er med andre ord blevet bedre, udtaler Rådmand for Miljø- og Energiudvalget, Lasse Olsen.