Fire vandfald er fjernet i Hallund Å

Skærmbillede 2017-05-28 kl. 11.20.51.jpg

I pressemeddelelsen den 24. maj skriver Limfjordsrådet, at Hallund Å har fået en hjælpende hånd i april måned. Her er fjernet fire vandfald og udlagt 500 kubikmeter grus, som er blevet til 18 gydebanker. Hallund Å løber til Ryå som er Vendsyssels største og længste vandløb. 

Det er Brønderslev Kommune der i samarbejde med Limfjordsrådets Sekretariat er i gang med at omsætte de statslige vandplaner til virkelighed. 

I Hallund Å har fire vandfald ved Bjørnbækvej/Ørumvej indtil for nyligt udgjort en væsentlig spærring for fisk og andre vandløbsdyrs mulighed for at vandre frit. Spærringen var en væsentlig årsag til, at vandløbet ikke har levet op til sit miljømål. Spærringen er nu fjernet og erstattet af 18 grusstryg, som skaber ideelle forhold for fisk, smådyr og planter. 

Flere tilløb til Ry Å forbedres
Hallund Å er bare et af en række vandløb der er forbedret i Ryå systemet i løbet af foråret 2017. I alt gennemfører kommunen vandløbsforbedringer 14 steder, herunder også i Svennum og Stubdrup Bæk, Lemb-Ørum Bæk og Mellerupgrøften. Se mere om indvielsen af Svennum og Stubdrup Bæk her

Forbedring af miljøforholdene i vandløbene stopper ikke her. Over de næste år skal der gennemføres flere projekter i Ry Å systemet for at genskabe vandløbenes varierede forhold, genåbne rørlagte vandløbsstrækninger og fjerne spærringer. Alt sammen for at skabe et godt miljø i vandløbene.   

I tillæg til de kommunale vandløbsprojekter kommer de frivillige projekter som Brønderslev Lystfiskerforening hvert år gennemfører. Det er oftest projekter, hvor udlægning af grus og sten skaber egnede gydeforhold for ørreder og andre fisk.