Skarvregulering ved Skjern Å de næste tre uger

flyvendeskarv_1.jpg

Dødeligheden blandt laksesmolt er alt for høj i Skjern Å-systemet og jagtende skarver menes at være hovedårsagen til problemet. Det er konstateret, at en del skarver fortsætter med at fouragere i åen, selvom  der er mange lystfiskere i området efter at laksesæsonen er startet, fortæller Skjern Å Sammenslutningens hjemmeside.

Da hovedparten af laksesmoltene trækker ud af åen den sidste uge af april og de første to uger af maj, vil der i den periode være regulering af skarver langs Skjern Å. Reguleringen vil være begrænset til strækningen mellem Albæk Bro og ned til landevejsbroen mellem Skjern og Tarm samt i Omme Å nedstrøms Borris Skydeterræn. Reguleringen løber fra den 24. april til 15. maj.

Det er ligeledes konstateret, at op mod 30 % af de udvandrende smolt risikerer at blive ædt af skarver i området tæt på slusen ved Hvide Sande. Her vil 25-30 jægere jagte fra motorbåde i samme periode, oplyser biolog Tommy Moesgaard fra Ringkøbing-Skjern Kommune, og håber er, at de sultne, men sky fugle vil lære at opfatte motorbåde som farlige.