Villestrup Å er et pragteksempel på vellykket vandløbsrestaurering

rred kræver et frit vandløb.jpg

Ved DTU Aquas seneste undersøgelse i november 2016 var der ca. 3.500 voksne havørreder i Villestrup Å, det vil sige omtrent 35 gange så mange som for 17 år siden. 

Det er der en helt simpel grund til. Alle spærringer i vandløbet er væk. Hvis man vil sikre vilde, naturlige fiskebestande i vandløb, bør man fjerne opstemningerne og genskabe de oprindelige faldforhold med en naturlig vandføring i åen, skriver DTU Aqua.

Villestrup Å er et levende eksempel på, at det allerede efter få år har stor positiv effekt at fjerne opstemninger. Fremtiden tegner lys for naturen og ørrederne i Villestrup Å samt Mariager Fjord-området skriver DTU Aqua på deres hjemmeside. 

I Nordjylland er der flere vandløb, hvor samme løsning vil have samme vilde effekt, f.eks. i Binderup og Sæby Å m.fl.

Læs mere om de gode erfaringer med at genskabe en naturlig Villestrup Å til gavn for både åen, men også en hel fjord her.