Sedimentundersøgelse i Kollerød Å

sediment1.jpg

Finkornet materiale - sediment – der driver med strømmen og aflejrer sig mellem gruset i ørredernes gydebanker, er et velkendt problem i mange vandløb. 

Det gælder også i Havelse Å systemet i Nordsjælland, hvor den lokale vandplejegruppe fra Ølsted og Frederiksværk Sportsfiskerforening i samarbejde med Hillerød og Allerød Kommune nu forsøger at få overblik over problemets omfang. 

Man har nemlig undret sig over, hvorfor der kommer så få ørreder ud af de forholdsvis mange gydegravninger.

Biolog Peter W. Henriksen fra Limno Consult har fået opgaven med at udføre selve undersøgelsen, og i den forbindelse var han sammen med Kaj Larsen og repræsentanter fra de to kommuner ude ved åen sidst i januar. 

Undersøgelsen foretages i Kollerød Å, hvor der er mange gydegravninger. Her fandt man nogle gydebanker, der ikke er benyttet denne vinter, og på tre lokaliteter blev der nedgravet trådkurve. 

Inde i trådkurven placeres lodret et net med befrugtede ørredæg og rundt om fyldes rent gydegrus.Når trådnettene tages op igen til april, vil man kunne se hvor mange æg, der er døde som resultat af aflejring af sediment og dermed få viden om problemets omfang.

sediment2.jpg