507 gydebanker optalt i Trend Å

_DSC0150.JPG

Årets gydeoptællinger betyder som regel afslutningen på et år, men også starten på et nyt år for Vandplejeudvalget i Trend Å Lystfiskerforening, fortæller den meget aktive formand for udvalget, Johannes Christensen.

Der er i sæsonen 2016/17 optalt 507 gydninger i Trend Å-systemet, det er kun 11 færre end 2015/16, som var et rekordår. I 12/13 blev der i øvrigt optalt 275 gydninger, årets efter 340 og 14/15 384 gydebanker.

Dette års 507 gydebanker er ikke helt optimalt, da der er en del gydegrus, som ikke er taget i brug, specielt i de mindre tilløb til Trend Å. Vi har gennemgået Ørndrup-Tværbækken, Ulstrup bæk, Sønderlade Bæk og Katmose-grøften og i alle disse tilløb findes der strækninger med uberørt grus – til gengæld er der et par gydninger mere i hovedløbet i forhold til sidste år, oplyser Johannes Christensen.. 

Han giver ikke nogen forklaring på den lille tilbagegang, men dels var opgangen sidste år noget mindre end i jubelåret 2015 og dels har vinteren 2016/17 været særdeles nedbørsfattig. 

Derfor har  vandstanden i småbækkene været noget lavere end året før og det har vanskeliggjort adgangen til de øverste gydepladser.

Du kan se gydetallene for de seneste fem år separat for de enkelte vandløb på foreningens hjemmeside.