Store fremskridt i Binderup Å - 2 spærringer fjernes

1 Vandområdeplanen skal fjerne spærringer,.JPG

Binderup Å er ét at de mest fantastiske vandløb i Nordjylland, især på grund af de lange naturlige forløb med mange skjulesteder for fisk og smådyr. Ligesom mange andre vandløb er det stadig fastlåst af ”tunge lænker” i form af spærringer (opstemninger). De dygtige vandløbsmedarbejdere i kommunerne sørger imidlertid og heldigvis for på bedst mulige vis at finde løsninger på at ”låse lænkerne” op.  

Aalborg Kommune har søgt og fået tilskud til at lave et omløb uden om opstemningen ved Klæstrup Mølle. Projektet kommer snart i høring og skal efter planen udføres inden sommer 2017.

Kommunen har også fået tilsagn om midler til at opkøbe og nedlægge Gelstrup dambrug, så opstemningen kan fjernes helt. Med lidt held bliver det måske allerede i år forklarer en optimistisk kasserer Uffe Westerberg fra Lystfiskeriforeningen Binderup Å.

Den største og vigtigste spærring at få fjernet i Binderup Å er opstemningen ved Binderup Mølle Dambrug. Projektet er udskudt selvom det har været længe ønsket og undervejs. Projektet er for dyrt til at kunne rummes inden for de gældende regler. Aalborg og andre kommuner og selvfølgelig også Sportsfiskerforbundet arbejder på at få reglerne ændret så den største lænke i Binderup Å kan blive låst op. 

Ifølge lovgivningen er kommunen forpligtet til at fjerne spærringen, så det er heldigvis kun et spørgsmål om tid, før vi har et vandløb, der løber helt frit, uddyber Uffe Westerberg.