OBS: Find partiernes svar nedenfor under punkterne "åer og ådale" og "akvakultur".

Folketingsvalget 2019 – stem grønt!

Af Verner W. Hansen, formand i Danmarks Sportsfiskerforbund

På grundlovsdag den 5. juni 2019 skal vælgerne til stemmeurnerne for at sammensætte et nyt Folketing. Valget står blandt andet mellem, om vi skal have en blå eller en rød regering, men i Danmarks Sportsfiskerforbund er vi hverken blå eller røde. Vi er grønne.

Vi arbejder for at skabe gode vilkår for et lystfiskeri for alle i en rig natur med flere vilde fisk. I den sammenhæng har folketingsvalget meget stor betydning i forhold til, hvilken politik der i den kommende valgperiode vil blive ført af Folketinget og den kommende regering i forhold til indsatser på natur-, miljø- og klimaområdet.

Danmarks Sportsfiskerforbund har derfor stillet de politiske partier nogle spørgsmål vedrørende to temaer, der er af særlig stor betydning for udviklingen af naturgrundlaget for det danske lystfiskeri – nemlig partiernes visioner og konkrete forslag i forhold til udviklingen af den danske akvakulturproduktion og i forhold til den fremtidige forvaltning af de danske vandløb og ådale.

Nedenfor finder du partiernes svar på vores spørgsmål angående henholdsvis akvakultur og åer og ådale.

Du kan i øvrigt læse mere om baggrunden for, hvorfor de to temaer er af særlig stor betydning for udviklingen af naturgrundlaget for det danske lystfiskeri i Sportsfiskeren Indblik #1, der handler om fremtidens fiskeopdræt, og i Sportsfiskeren Indblik #2, der handler om fremtidens forvaltning af åer og ådale.

Det mener partierne om vores åer og ådale...

Find svarene her

Det mener partierne om akvakultur...

Find svarene her
Fisk