Nu må du igen hjemtage torsk fra Vestlige Østersø

Torsk

Den 1. april slutter torskefredningen i Vestlige Østersø, men der er fortsat begrænsninger, for du må nemlig kun hjemtage én torsk om dagen.

For at beskytte torskebestanden i Vestlige Østersø i dens gydeperiode i vintermånederne har EU’s fiskerimyndigheder fastsat en fredningsperiode, der starter den 15. januar og gælder til og med den 31. marts.

Så fra lørdag den 1. april 2023 kan du igen fiske torsk, men med den væsentlige begrænsning, at det kun er tilladt at hjemtage én torsk om dagen.

Vestlige Østersø

Vestlige Østersø omfatter også Øresund og Bælterne
Når der inden for fiskerilovgivningen tales om vestlige Østersø, omfatter det et større område, end det vi almindeligvis opfatter som Østersøen.

Helt præcis handler det om underområderne 22, 23 og 24 (se kort). Mod nord afgrænses områderne af to linjer. Den ene linje går mellem Sjællands Odde og Djurslands sydspids ved Ebeltoft. Den anden mellem Gilleleje og Kullen i Sverige. Syd for disse linjer er torsken fredet i perioden fra 15. januar til 31. marts, og området dækker derfor også Øresund og Bælterne.

Tag til torskepremiere i København
Lørdag den 1. april inviterer Fiskeklub København alle interesserede til at deltage i premierefiskeri efter torsk. Det foregår kl. 17-21 ved Prøvestenen.

Du kan læse om arrangementet her.