DSC 0174 Der må fiskes allerede fra midnat, så måske fanges vinderfisken allerede i det tidlige morgenlys.

Når Odsherred Sportsfiskerforening afholder Ørreddag søndag den 10. oktober 2021, må deltagerne fiske langs kysterne i Odsherred Kommune. Det giver mulighed for både at fiske på den vestvendte side mod Storebælt og Sejerøbugten, på begge sider af Sjællands Odde og mod øst i Isefjorden, så uanset vindretning vil det være muligt at finde brugbart fiskevand.

Kysterne i Odsherred byder på masser af fint fiskevand, så læg vejen forbi og deltag, når Odsherred Sportsfiskerforening afholder Ørreddag. Det sker søndag den 10. oktober, og som sædvanlig er der fine præmier.

Program
Fiskeriet må startes kl. 00.01, og der må fiskes frem til kl. 14.45.

Fra kl. 14.30 til 15.00 er der indvejning ved foreningens klubhus, Nygade 16, 4550 Asnæs.

Kl. 15.15 er der præmieoverrækkelse og efterfølgende hyggeligt samvær.

Konkurrenceregler
Laksefisk placeres foran andre arter uanset vægt.

Fisk indvejes urensede, og der må alene indvejes fisk, der er fanget med stang og kroget foran gællerne på kyststrækninger i Odsherred Kommune.

Ved vægtlighed mellem flere fisk af samme art vil den korteste fisk opnå den højeste placering.

Deltagergebyr skal være indbetalt senest den 9. oktober 2021, kl. 23.59.

Man kan kun modtage præmie, hvis man er til stede ved præmieoverrækkelsen.

Deltagerbevis
Deltagerbevis kan købes hos Outdoorcentret, Asnæs Centret 9 C, 4550 Asnæs.

Du kan også vælge at overføre 100 kr. til Odsherreds Sportsfiskerforenings konto i Dragsholm Sparekasse, konto 0537 795348, eller du kan betale via MobilePay på nummeret 18067. Husk i begge tilfælde at skrive “ØD Fornavn Efternavn” i meddelelsesfeltet.

Læs mere om Ørreddagen her.