Årets første fiskeskole lægger ud på havnen i Horsens

Fiskeskole Horsens Fiskeskolen 2020 starter med det begyndervenlige sildefiskeri. Arkivfoto.

Igen i 2020 holder danske sportsfiskerforeninger fiskeskoler for børn og unge gennem projektet ”Fiskeskoler for flygtninge”. Horsens og Omegns Sportsfiskerforening skyder fiskeskolen i gang med sildefiskeri på havnen.

Mange børn og unge savner trygge voksenrelationer og en hobby, de føler sig hjemme i. På fiskeskoler med sportsfiskerforeninger lærer børn og unge med alle kulturelle baggrunde at fiske, og de bliver samtidig en del af fællesskabet i en sportsfiskerforening. Fiskeskolerne indgår i projektet ”Fiskeskoler for flygtninge”, der skal hjælpe særligt børn og unge med flygtningebaggrund ud i naturen og ind i foreningslivet.

I efteråret gennemførte Horsens om Omegns Sportsfiskerforening sin første fiskeskole for 10 børn, og nu er foreningen klar med en ny fiskeskole. Skolen begynder mandag den 11. maj med en aftentur til Horsens Havn. Håbet er, at de nye fiskeskole-børn fanger sild, og gerne i samme omfang som foreningens juniorafdeling, der fangede 120 sild på seneste havnetur.​

IMG 5437
Børnene får en ny hobby og nye kammerater på fiskeskolen. Arkivfoto.

Om fiskeskolerne:

"Fiskeskoler for flygtninge" hjælper unge ind i foreningslivet og ud i naturen gennem undervisningsforløb med sportsfiskerforeninger.

Danske sportsfiskerforeninger afholder i 2019 og 2020 en række fiskeskoler for børn og unge med særligt fokus på mødet mellem mennesker med forskellige kulturelle baggrunde. Projektet er drevet af Integrations-portalen.dk og Danmarks Sportsfiskerforbund.

Erfaringerne fra projektet bliver samlet i en drejebog, som andre foreninger kan lade sig inspirere af, når de skal byde nye lystfiskere velkommen i fællesskabet.

Friluftsrådet støtter projektet med 900.000 kr. fra puljen Udlodningsmidler til Friluftsliv. Medfinansieringen kommer fra LAG Odder-Hedensted og Landdistriktsmidler bevilliget af Erhvervsstyrelsen.

Opstart med corona-hensyn
Fiskeskolen med Horsens om Omegns Sportsfiskerforening skulle allerede have åbnet den 16. marts, men måtte udsættes af hensyn til faren for corona-smitte. Når skolen går i gang mandag, vil det være med et krav om god håndhygiejne og fysisk afstand mellem deltagerne.

Under normale forhold ville de frivillige undervisere tilbyde at køre deltagerne til og fra fisketurene, men foreløbigt må deltagerne på den nye fiskeskole selv sørge for transporten for at begrænse nærkontakt. Derfor vil alle de kommende fisketure foregå i nærheden af Horsens by.

Lærerigt forløb
I løbet af sommeren og efteråret vil deltagerne på fiskeskolen prøve forskellige fiskevande og lære de mest almindelige fiskemetoder. Under forløbet kan børnene låne grej fra foreningens grejpulje, og når fiskeskolen slutter, får hver elev en grejpakke med sig.

Mange af sidste års fiskeskole-elever blev så glade for at fiske, at de nu fortsætter fiskeriet i foreningens juniorafdeling.