Ny regulering af torskefiskeriet i Østersøen og Øresund fra 2020

Torsk Øresund Cred Andreas Findling Rottem Foto: Andreas Findling-Rottem.

Fra 2020 må lystfiskere hive 5 torsk op per dag fra april til januar og 2 torsk i februar og marts i den vestlige Østersø og Øresund. Den nye daglige fangstbegrænsning lander derfor markant højere end det oprindelige forslag på 2 torsk per dag året rundt. I Østersøen øst for Bornholm bliver der dog indført et totalforbud mod hjemtagning af torsk.

_0006_DSCF8923.jpg

Kaare Manniche Ebert

Fiskebiolog

Der var oprindeligt lagt op til en yderst restriktiv fangstbegrænsning på to torsk per dag i Østersøen året rundt. En fangstbegrænsning som var unødigt restriktiv og som med stor sandsynlighed ville lægge det folkelige turbådsfiskeri på bl.a. Øresund i graven. Derfor argumenterede Danmarks Sportsfiskerforbund i et høringssvar til Miljø- og Fødevareministeriet for, at man ikke foretog markante ændringer i den nuværende bag limit på 7 torsk året rundt. Resultatet blev 5 torsk per dag i perioden april-januar og 2 torsk i februar og marts.

– Vi er overordnet set godt tilfredse med de nye regler, der er landet på et niveau langt højere end det første forslag på 2 per dag året rundt. Vi frygtede et dødsstød til det rekreative torskefiskeri i regionen, men med de nye regler, forventer vi, at lystfiskere stadig finder torskefiskeriet interessant og benytter muligheden for at komme ud at fiske torsk, enten fra molerne, egen båd eller turbådene i området, siger Kaare Manniche Ebert, fiskebiolog i Danmarks Sportsfiskerforbund.

Kompensation til turbåde kan blive aktuelt
I Danmarks Sportsfiskerforbund frygter man dog, at de to torsk per dag i februar og marts vil kunne mærkes økonomisk hos turbådene og i yderste risiko betyde, at nogle turbåde må dreje nøglen om. Forbundet mener derfor, at der i så fald skal være mulighed for, at turbådene kan søge kompensation for tabet i de to måneder.

– Kan der dokumenteres et tab i månederne i februar og marts, skal det være muligt for turbådene at søge kompensation. Vi vil allerede nu opfordre fiskeriministeren til at se nærmere på mulighederne for at finde finansiering. For det er vigtigt, at vi kan holde liv i turbådene, så helt almindelige danskere, der ikke selv ejer en båd, kan komme på havet efter torsk, siger Kaare Manniche Ebert.

Forhøjet mindstemål og særskilte regler for Øresund mangler
Selvom de nye regler overordnet er acceptable, ærgrer det Danmarks Sportsfiskerforund, at man ikke har taget forbundets forslag om et hævet mindstemål på 45 cm samt særskilte regler for Øresund med i den nye lovgivning.

– Torskebestandene i store dele af Østersøen ville have rigtig godt af et hævet mindstemål på 45 cm fremfor de nuværende 35 cm. Men det vil vi naturligvis kæmpe videre for at få gennemført, siger Kaare Manniche Ebert, og fortsætter:

– Og så burde man have set særskilt på reglerne for Øresund, for her har torskebestanden det markant bedre end i de øvrige områder af den vestlige Østersø, slutter Kaare Manniche Ebert.

Underomraader Torskefredning Oversigt over Østersøområderne. I område 25 bliver det fra d. 1. januar 2020 forbudt at hjemtage torsk. Foto: Landbrugsstyrelsen.

Totalforbud i den østlige Østersø
I den østlige del af Østersøen er torsken yderligere presset – faktisk så meget, at det er usikkert, om bestanden kan reddes – og det har nu betydet et stop for erhvervsfiskeri efter torsk samt et forbud mod hjemtagning af torsk for lyst- og fritidsfiskere. Her træder reglerne også i kraft den 1. januar 2020.

For lystfiskere på Bornholm betyder det, at man ikke må hjemtage torsk fanget øst for linjen mellem Hammer Odde og Slusegården ved Pedersker. På kortet til højre kan du se, hvor grænsen går.

– Vi er meget overraskede over, at der er indført et forbud mod at hjemtage torsk øst for Bornholm. Der har ikke tidligere været begrænsninger, selv om torskebestanden har været meget presset i mange år. Når lystfiskeriet ikke før nu har været taget ind i ligningen, så skyldes det, at fangsterne på stang og snøre i denne del af Østersøen kun udgør så få procent af de samlede torskefangster, at det ikke giver mening at regulere det. Vi havde derfor på ingen måde forventet et så drastisk indgreb, siger Kaare Manniche Ebert.

– Men selv om forbuddet mod at hjemtage stangfangede torsk næppe vil bidrage til, at bestanden i den del af Østersøen får det bedre, så tror vi, at der blandt de fleste lystfiskere vil være forståelse for, at situationen nu er så dramatisk, at vi lystfiskere også bliver nødt til at bidrage. Vi håber dog, at det fra 2021 atter bliver muligt at hjemtage torsk fra øst; gerne ved at indføre en regulering som den, der gælder vest for Bornholm.

Hør indslag om de nye fangstbegrænsninger i P4 København her.