Vind præmier og støt vand- og fiskepleje ved Langelandske Ørreddage

13048176_855759257880761_1305305619371503986_o.jpg Indvejning og præmieoverrækkelse finder sted ved foreningens klubhus på havnen i Rudkøbing.

Når Sportsfiskeren Langeland afholder Langelandske Ørreddage den 27.-28. april er der præmier for mere end 90.000 kr. på spil, og halvdelen af det overskud, der kommer ind, bruges på udsætning af ørreder og vandløbsarbejde på øen.

For 30 år siden blev der første gang afholdt Langelandske Ørreddage, der er åben kystkonkurrence, som trækker mange deltagere fra selve øen, fra hele Sydfyn plus en del fra det øvrige Fyn og det øvrige Danmark. Nogle stykker fra udlandet finder også vej hvert år.

Konkurrencen finder altid sted den sidste weekend i april, og det vil i år sige den 27.-28. april. Deltagerprisen er 75 kr.  Nærmere info om kortsalgssteder, tidsplan og konkurrenceregler kan læses på Sportsfiskeren Langelands hjemmeside.

Støtte til vand- og fiskepleje på Langeland
– Uden deltagerne og sponsorerne var områdets havørredfiskeri ikke, hvad det er. For halvdelen af overskuddet fra Langelandske Ørreddage bruges på ørredudsætninger eller restaureringer i vandløb. Sammen med Havørred Fyn udsatte Sportsfiskeren Langeland tidligere i år mere end 60.000 små havørreder i vandløbsmundinger på begge sider af øen, fortæller foreningens formand Michael Schultz.

Han fortæller videre om foreningens arbejde med at optimere havørredbestanden:

– I perioden fra oktober 2013 til april 2014 gennemførte foreningen sammen med Langeland Kommune og Vandpleje Fyn - med økonomisk støtte fra Havørred Fyn - et restaureringsprojekt i Tudserenden, som løber gennem Pederstrup og ud i bæltet lidt syd for Spodsbjerg. Der blev lavet mange gydebanker, som siden er blevet flittigt brugt af havørrederne. I efteråret 2016 gjaldt det Bregnemose-bækken, og i år forbedringer i Tudserenden med flere skjulesten og et forsøg med udlægning af et par træstammer. I år eller næste år bliver det nok Fladmose-Hellevad bækkens tur. Ud af anstrengelserne kommer forhåbentlig en masse havørreder.