Fiskeåret 2018 i Vejle Å

Vejle Å.png

I den traditionsrige Vejle Sportsfiskerforening er man nu klar med opgørelsen over havørredfangsterne fra 2018.

Vejle Sportsfiskerforening er der indrapporteringspligt og derfor gode forudsætninger for at følge fiskeriet år efter år. For fiskeåret 2018 har man nu bearbejdet resultaterne og er nået frem til en fangst på 779 havørreder. Den samlede fangstrapport kan læses her.

Langt hovedparten er fanget i Vejle Å, mens en lille del er taget i det lille vandløb Rhoden Å, som har sit udløb på nordsiden af Vejle Fjord. Fra flere lystfiskere har der været meldinger om flere mindre fisk op til 50 cm, og dette kan da også aflæses på gennemsnitsstørrelsen af årets fangster som er dykket fra 1,9 kg i 2017 til 1,6 kg i 2018.

Udover havørrederne er der indrapporteret 76 fangster af regnbueørreder, som formentlig stammer fra de løbende udslip fra havbrug. Endelig blev der også fanget 13 laks i Vejle Å sidste år, det højeste registrerede antal i foreningens historie.

Vejle statistik.JPG Fangststatistik 2008-2018. Foto: Vejle Sportsfiskerforening.

Generelt er havørredfangsterne gået 15 % tilbage, men da der samtidig har været en mindre tilbagegang i medlemstallet, er der ikke tale om en voldsom nedgang i fangsterne, som er nogenlunde på niveau med fangsterne i 2013, 2014, 2016 og 2017.

Foreningen har plads til maksimalt 750 medlemmer og pt. er der mulighed for at melde sig ind uden venteliste.

Foreningen har desuden meldt sig på banen på de sociale medier og ved at følge hashtagget #fiskerigfiskeri kan man følge med i foreningens gøren og laden.

Udover et fremragende fiskevand er foreningen også særdeles aktiv på vandplejefronten. Selvom Vejle Å allerede i 2009 blev erklæret for selvreproducerende, og man derfor stoppede alle udsætninger, så arbejdes der hvert år på at sikre bedre forhold i både hovedløbet og de mange fine tilløb.